Home > Keterlambatan Buku > Keterlambatan Buku ” 1. Nurlaili hayati matsuro (1150402001111175) 2. maria ulfa HT (105040200111212) 3. Defi eka waryastuti (0810480136) 4. Novi Arfa MU 5. Fitri Amaniyah (115040201111124) 6. Yoladeva Anneke putri(115040201111297) 7. kamila qurota a’yun(0810480176) 8. alfrianto rauf(115040201111006) 9. Imam Chanif(105040201111127) 10. Amilia Wahyu Agustin(115040201111324) 11. Dessy Wuklandari (115040200111040) 12. Dyah ayu K W(0810483030) 13. Indriana Dwi A “

Keterlambatan Buku ” 1. Nurlaili hayati matsuro (1150402001111175) 2. maria ulfa HT (105040200111212) 3. Defi eka waryastuti (0810480136) 4. Novi Arfa MU 5. Fitri Amaniyah (115040201111124) 6. Yoladeva Anneke putri(115040201111297) 7. kamila qurota a’yun(0810480176) 8. alfrianto rauf(115040201111006) 9. Imam Chanif(105040201111127) 10. Amilia Wahyu Agustin(115040201111324) 11. Dessy Wuklandari (115040200111040) 12. Dyah ayu K W(0810483030) 13. Indriana Dwi A “

March 19th, 2012
 1. Nurlaili hayati matsuro (1150402001111175)
 2. maria ulfa HT (105040200111212)
 3. Defi eka waryastuti (0810480136)
 4. Novi Arfa MU
 5. Fitri Amaniyah (115040201111124)
 6. Yoladeva Anneke putri(115040201111297)
 7. kamila qurota a’yun(0810480176)
 8. alfrianto rauf(115040201111006)
 9. Imam Chanif(105040201111127)
 10. Amilia Wahyu Agustin(115040201111324)
 11. Dessy Wuklandari (115040200111040)
 12. Dyah ayu K W(0810483030)
 13. Indriana Dwi A

DI MOHON SEGERA MENEMUI PETUGAS RUANG BACA

FAKULTAS PERTANIAN -   UB

Peminjaman di Jur.HPT

 

Categories: Keterlambatan Buku Tags:
Comments are closed.