2015
04.22

SKR-FP-BP-2015-26

Laila Nur Nujuma

0810480177

Pengatuaran tehnik aplikasi berbagai sumber bahan organik pada budidaya mentimun (Cucumis Sativus L.)

BP/SDL

Prof Dr Ir Ariffin MS

Ir Ninuk Herlina MS