2015
05.08

Skripsi Jurusan Agribisnis ” Analisis optimalisasi alokasi distribusi Produk hortikultura dengan metode transportasi pada PT Kusuma satria Agrobio Tani perkasa Malang Jawa Barat ”

SKR-FP-Sosek -2015-31

Lisan Shidqi

105040204111002

Analisis optimalisasi alokasi distribusi Produk hortikultura dengan metode transportasi pada PT Kusuma satria Agrobio Tani perkasa Malang Jawa Barat

Agribisnis

Sosial Ekonomi Pertanian

Rosihan Asmara SE MP

Fahriyah SP Msi

2015
05.08

Daftar Nama Mahasiswa Bebas Pinjam Ruang Baca Fakultas Pertanian Tahun 2015 s/d 7 Mei 2015

Daftar Nama Mahasiswa Bebas Pinjam di Ruang Baca Fakultas Pertanian UB

Daftar Nama Mahasiswa Bebas Pinjam Ruang Baca Fakultas Pertanian Tahun 2015
No Tanggal Nama Nim PS
1 Jumat , 6 Januari 2015 Nurtia Ni’matur R 105040201111086 BP
2 Jumat , 6 Januari 2015 Zella Oktaviana 105040201111087 BP
3 Jumat , 6 Januari 2015 Putrie twientanata 105040201111189 BP
4 Jumat , 6 Januari 2015 Prihanti Panditia Kamukten 105040201111095 BP
5 Rabu ,7 Januari 2015 Kusumaning Ayu Putri Winaryo 105040201111043 BP/PT
Yudhistira Afnan Malay Subagio 105040207111017 BP/Fistum
Novia Dwi Hazrinah 105040200111201 BP/Fistum
6 Rabu ,7 Januari 2015 Dewi Ayu Rahmasari 0910483008 BP/sDL
7 Jumat, 9 Januari 2015 Rossala Putri Andita 105040201111063 BP/sDL
8 Senen , 12 Januari 2015 Auliy Irfany 105040200111031 BP/Fistum
9 Senen , 12 Januari 2015 M Syahrial Huda 105040200111044 BP/sDL
10 Senen , 12 Januari 2015 Auliy Irfany 105040200111031 BP/Fistum
11 Senen , 12 Januari 2015 M Syahrial Huda 105040200111044 BP/sDL
12 Selasa, 13 Januari 2015 Evi Nur Aili 105040200111083 BP/PT
13 Selasa, 13 Januari 2015 Vani Rizki Ramadan 105040201111082 BP/PT
14 Selasa, 13 Januari 2015 Dodik Kurniawan 105040200111183 Tanah
15 Selasa, 13 Januari 2015 Rr Astrie Septianing Anggrini 105040200111005 HPT
16 Selasa, 13 Januari 2015 Betty Meiariani N 105040200111067 BP/FISTUM
17 Rabu , 14 Januari 2015 Metti Yuniarti Ningtyas 105040200111094 Tanah
18 Rabu , 14 Januari 2015 Resi Pawestri Sukma Asmara 105040101111138 SE
19 Rabu , 14 Januari 2015 Dwi Intan Fitriani 105040101111126 SE
20 Rabu , 14 Januari 2015 Aprilia Antika Dewi 105040200111176 BP/PT
21 Kamis , 15 Januari 2015 Noer ZeinHidayati 105040200111121 BP/PT
22 Kamis , 15 Januari 2015 Firman 0910440276 SE
23 Jumat , 16 Januari 2015 Alorisa Tirta Ardiyati 105040201111008 HPT
24 Jumat , 16 Januari 2015 Lia Ni’matul Ulya 105040200111216 HPT
25 Senen , 19 Januari 2015 Lisan Shidqi 105040104111002 SE
26 Senen , 19 Januari 2015 Cut Amelia Desamda 0910440044 SE
27 Senen , 19 Januari 2015 Melia Hafidha 0910440133 SE
28 Senen , 19 Januari 2015 Retno Wulandari 0910480138 BP/sDL
29 Selasa, 20 Januari 2015 Husnul Khotimah Leksono Budiyanti 105040200111061 BP/PT
30 Selasa, 20 Januari 2015 Dasa Novi Kartikasari 105040203111004 BP/PT
31 Selasa, 20 Januari 2015 Nila Safitri 105040200111045 HPT
32 Selasa, 20 Januari 2015 Ika Agustin Rusdiana 105040201111109 HPT
33 Selasa, 20 Januari 2015 Jami’at Dwi Elruyono 105040200111043 HPT
34 Selasa, 20 Januari 2015 Moch Yani Firmansyah 105040213111002 HPT
35 Selasa, 20 Januari 2015 Beti Purnama sari 105040204111012 BP/Fistum
36 Selasa, 20 Januari 2015 Angger Wangsitala 105040200111160 BP/sDL
37 Selasa, 20 Januari 2015 Akbar Saitama 115040201111037 BP/sDL
38 Kamis , 22 Januari 2015 Satrio Dirgantara Prakoso 105040200111058 HPT
39 Kamis , 22 Januari 2015 Oktavian Kartikasari 0910480258 BP/Fistum
40 Kamis , 22 Januari 2015 Ulfa Annisa Sutarto 0910480285 BP/sDL
41 Senen, 26 januari 2015 Dian Anggorowati 105040200111006 BP/sDL
42 Senen, 26 januari 2015 Abi Anggara 105040203111009 BP/Fistum
43 Senen, 26 januari 2015 Muhamad Kindi 105040200111063 HPT
44 Senen, 26 januari 2015 Dwi Putri Purnama Sari (ulang) 105040100111016 SE
45 Senen, 26 januari 2015 Rifqy Hilman Najimy 105040100111038 SE
46 Senen, 26 januari 2015 Nico Adi Putra H 115040101111077 SE
47 Selasa, 27 Janauri 2015 Enggar Ningtyas Risbianti 105040200111017 HPT
48 Selasa, 27 Janauri 2015 Erfika Yustianita 105040203111015 HPT
49 Selasa, 27 Janauri 2015 Novia Nuril Azizah 105040200111098 HPT
50 Kamis, 29 Januari 2015 Sumini 115040100111058 SE
51 Kamis, 29 Januari 2015 Saida Fitriani 115040100111100 SE
52 Kamis, 29 Januari 2015 Bahrul Chalim 105040113111011 SE
53 Kamis, 29 Januari 2015 Yana Adi Prakoso 105040107111005 SE
54 Jumat , 30 Januari 2015 Iin Nur Apriliani 105040200111141 BP/sDL
55 Senen, 2 Februari 2015 Akhmad Hadi Faqih Syaikhu 115040201111067 Tanah
56 Selasa, 3 Februari 2015 Gracia Gusti Nazarani 0910480230 Tanah
57 Selasa, 3 Februari 2015 Uswatun Khasanah 0910480286 Tanah
58 Rabu 4 Februari 2015 Mardianti Utami 105040200111054 BP/Fistum
59 Rabu 4 Februari 2015 Yudistira Anggada Putra 0910480167 HPT
60 Rabu 4 Februari 2015 Mokhammad Akmal 0910480116 HPT
61 Rabu 4 Februari 2015 Abid Zahid Ahmad 115040100111177 SE
62 Rabu 4 Februari 2015 Agung Wahyu Pribadi 105040201111035 Tanah
63 Rabu 4 Februari 2015 Dianta Dwi Prastyawan 105040201111083 Tanah
64 Rabu 4 Februari 2015 Achmad Izhar 105040200111003 BP/sDL
65 Rabu 4 Februari 2015 Fajaranny Ratih W 0710410040 BP
66 Senen, 9 Februari 2015 Ari Nugroho 105040200111156 Tanah
67 Senen, 9 Februari 2015 Annita Khoirun Nisaa’ 105040201111067 BP/sDL
68 Selasa, 10 Februari 2015 Sekar Rahma Hutami 115040101111089 SE
69 Selasa, 10 Februari 2015 Hoki Efendi 105040101111149 SE
70 Selasa, 10 Februari 2015 Ali Akbar Hakim 105040101111018 SE
71 Rabu , 11 Februari 2015 Fitri Wijayanti 105040201111141 Tanah
72 Rabu , 11 Februari 2015 Norfitria Hasanah 105040201111121 Tanah
73 Rabu , 11 Februari 2015 Fitriatul Maqfiroh 115040113111018 SE
74 Rabu , 11 Februari 2015 Defi Eka Waryastuti 0810480136 BP/Fistum
75 Rabu , 11 Februari 2015 Jubleam Haris Sembiring Meliala 115040209111003 BP/PT
76 Kamis , 12 Februari 2015 Nirmala Kusuma Wardani 115040101111106 SE
77 Jumat 13 Februari 2015 Afinta Jayanti Noviana 0910480178 BP/SDL
78 Jumat 13 Februari 2015 Muhammad Ali Ridlo 0910480251 BP/Fistum
79 Selasa 17 Februari 2015 Titin Rahayu 115040101111200 SE
80 Selasa 17 Februari 2015 Abdul Karim Fanani 115040201111176 HPT
81 Selasa 17 Februari 2015 Gia Warih Perwitosari 105040201111119 BP/PT
82 Selasa 17 Februari 2015 Akmal Sulthony 0910480011 HPT
83 Selasa 17 Februari 2015 Fahmia Maratus Tsanie 0810483059 HPT
Ibnu Adinugraha 105040200111016 BP/sDL
84 Rabu , 18 Februari 2015 Alnguda Firokhman 105040200111154 BP/SDL
85 Rabu , 18 Februari 2015 Sisca Febriana Merintan 105040201111114 BP/PT
86 Rabu , 18 Februari 2015 Fitrian Qolbi Zarias 105040100111044 SE
87 Senen , 23 Februari 2015 M. Dika Cahyo Utomo 0910480118 BP/sDL
88 Selasa , 24 Februari 2015 Yohana Avelia Sandy 115040200111058 HPT
89 Selasa , 24 Februari 2015 Fierindra Zhairatus 115040100111023 SE
90 Selasa , 24 Februari 2015 Dita Marcilia 105040100111081 SE
91 Selasa , 24 Februari 2015 Dio Priyo Prayogo 0910483009 BP/SDL
92 Selasa , 24 Februari 2015 Arlia Renaswari Nirmala 105040101111065 SE
93 Rabu 25 Februari 2015 Ika Dyah Saraswati 105040200111041 BP/PT
94 Rabu 25 Februari 2015 Yanik 105040201111188 BP/PT
95 Rabu 25 Februari 2015 Bhakti Waluyo 105040201111019 BP
96 Kamis,26 Februari 2015 Ernita Lovera Pratiwi Pasaribu 105040200111089 HPT
97 Kamis ,26 Februari 2015 Rahadyan Rizki Indrawan 105040201111003 BP/DL
98 Jumat 27 Februari 2015 Ahadin Sholeh 105040213111015 BP/Fistum
99 Senen , 2 Maret 2015 Virgin Ayu Presty Mindarsusi 105040200111106 HPT
100 Senen , 2 Maret 2015 Irfan Budhi Satriawan 0810480172 BP/PT
101 Selasa, 3 Maret 2015 Agung Wicaksono 115040200111083 HPT
102 Selasa, 3 Maret 2015 Liana Padma Praba Maulana 105040101111144 SE
103 Selasa, 3 Maret 2015 Nurul Fauziah 105040101111062 SE
104 Selasa, 3 Maret 2015 Andyka Setya Rahman 105040200111109 BP/SDL
105 Selasa, 3 Maret 2015 Aditya Okky Savitri 115040100111101 SE
106 Selasa, 3 Maret 2015 Faradhila Yunita 0910480062 HPT
107 Rabu , 4 Maret 2015 Adelia Nur Yusticia 115040100111125 SE
108 Rabu , 4 Maret 2015 Lailiyatul Khoiriyah 115040101111236 SE
109 Rabu , 4 Maret 2015 Ika Aprilia Sani 115040101111109 SE
110 Rabu , 4 Maret 2015 Laila Sari Tristanti 115040100111011 SE
111 Rabu , 4 Maret 2015 Lia Rahmawati 115040101111042 SE
112 Rabu , 4 Maret 2015 Linda Purwanti 115040107111007 SE
113 Kamis , 5 Maret 2015 Hans Kurnia Setiawan 105040201111102 BP/PT
114 Kamis , 5 Maret 2015 Borhan Wisnu Murti 0810480019 BP/sDL
115 Kamis , 5 Maret 2015 Cinthia Diesta Firly 105040201111051 BP/PT
116 Kamis , 5 Maret 2015 Chasanatur Rachma 105040201111034 BP/Fistum
117 Jumat 6 Maret 2015 Aprilisa Dipo Baskoro 0910440246 SE
118 Jumat 6 Maret 2015 Muhammad Nagano 105040200111158 BP/SDL
119 Senen , 9 Maret 2015 Betik Prahastiningrum 105040201111080 BP/SDL
120 Senen , 9 Maret 2015 Luthfi Shadrina 115040101111012 SE
121 Senen , 9 Maret 2015 Anis Wahyuningsih 105040207111021 BP/SDL
122 Senen , 9 Maret 2015 Nisa Nakhmiidah 105040207111019 BP/SDL
123 Rabu , 11 Maret 2015 Muhammad Arsys Tawa 105040213111024 HPT
124 Kamis , 12 Maret 2015 Mariana Sofiana 125040209111004 HPT
125 jumat , 13 Maret 2015 Agus Subhan Prasetyo 115040102111002 SE
126 jumat , 13 Maret 2015 Zumara Ida Surayya 1105040113111028 SE
127 Selasa, 17 Maret 2015 Widita Nareswari 115040101111175 SE
128 Selasa, 17 Maret 2015 Pingkan Ary Rezkianti 105040200111023 SE
129 Selasa, 17 Maret 2015 Eka Apriliyanti H 115040100111112 SE
130 Selasa, 17 Maret 2015 Alfi Ni’ammah 115040100111104 SE
131 Selasa, 17 Maret 2015 Achmad Rikza Mubarok 105040101111136 SE
132 Selasa, 17 Maret 2015 Rizki Sandy Putranto 105040101111135 SE
133 Rabu , 18 Maret 2015 Nisa Kartika Sari 115040200111197 HPT
134 Kamis , 19 Maret 2015 Dian Nurul Mufadillah 105040101111160 SE
135 Kamis , 19 Maret 2015 Rosalina Nisa Aminata 105040101111114 SE
136 Kamis , 19 Maret 2015 Arum Aga Arista 105040101111141 SE
137 Kamis , 19 Maret 2015 Mohammad Kafid Musafa 105040213111055 Tanah
138 Kamis , 19 Maret 2015 Lina Lestari 115040213111003 HPT
139 Kamis , 19 Maret 2015 Gabryna Auliya Nugroho 105040201111165 Tanah
140 Jumat 20 Maret 2015 Rizky Darmawan Sasono 115040200111088 HPT
141 Jumat 20 Maret 2015 Rangga Herwanda 105040203111019 Fistum
142 Jumat 20 Maret 2015 Diki Yuse Permadi 105040204111011 BP/SDL
143 Jumat 20 Maret 2015 Mabrur Ibadul Muluk 0910483064 Tanah
144 Selasa, 24 Maret 2015 Adwar Ardhi Pradana 0910483044 BP/SDL
145 Kamis , 26 Maret 2015 Mey Nilasari 105040113111016 SE
146 Kamis , 26 Maret 2015 Melda Yuartaria Sembiring 105040207111024 BP/SDL
147 Kamis , 26 Maret 2015 Nofia Rizki Anasari 105040201111123 BP/PT
148 Jumat , 27 Maret 2015 Devina Andarini 115040100111131 SE
149 Jumat , 27 Maret 2015 Nuzulul Utami Setyawardani 115040101111205 SE
150 Jumat , 27 Maret 2015 Alif Nuraini 115040113111016 SE
151 Jumat , 27 Maret 2015 Nurul Arum Dewi 115040101111163 SE
152 Jumat , 27 Maret 2015 Ayu Walina 115040100111063 SE
153 Senen , 30 Maret 2015 Nilam Susetyawati 115040101111213 SE
154 Senen , 30 Maret 2015 Farida Umma Maslahah 115040100111015 SE
155 Senen , 30 Maret 2015 Fifien Try Sulistiyowati Susiadi 105040101111002 SE
156 Senen , 30 Maret 2015 Rico Martha 105040101111057 SE
157 Senen , 30 Maret 2015 Nur Cholid Susianto 105040207111037 BP/SDL
158 selasa, 31 Maret 2015 Aziza Arisona 105040201111107 HPT
159 selasa, 31 Maret 2015 Muhamad Nurdin 115040100111036 SE
160 selasa, 31 Maret 2015 Olivia Surya dewi 115040201111118 BP
161 selasa, 31 Maret 2015 Choirul Mahdianto 105040213111018 HPT
162 selasa, 31 Maret 2015 A Friska Rahmawati 1150402001111151 HPT
163 selasa, 31 Maret 2015 Aggy Dimas Rinaldhi 115040200111170 BP/sDL
164 selasa, 31 Maret 2015 Irianti Cristina Silaban 115040201111047 HPT
165 Rabu 1 April 2015 Noviana Ulfa 115040100111166 SE
Muchammad Prayogo 105040213111061 BP/SDL
166 Rabu 1 April 2015 Indriana Dwi Astuti 115040101111050 SE
167 Rabu 1 April 2015 Fifin Julianti 115040113111006 SE
168 Rabu 1 April 2015 Litta Silvya 115040107111003 SE
169 Kamis 2 April 2015 Rustida Yulivia Eko Wati 115040107111004 SE
170 Kamis 2 April 2015 Muhammad Hani Azhary 115040101111168 SE
171 Kamis 2 April 2015 Dinda Pristanti 115040100111030 SE
172 Kamis 2 April 2015 Khamiliya Bhastoni 115040101111181 SE
173 Kamis 2 April 2015 Mei Rinjani 115040100111007 SE
174 Kamis 2 April 2015 Favian Arsyi Suhardoyo 105040100111034 SE
175 Kamis 2 April 2015 Firman Sentot Abintara Putra 105040100111011 SE
176 Senen, 6 April 2015 Johan Dermawan 115040101111117 SE
177 Senen, 6 April 2015 Ahmad Bagus Sudrajat 115040101111234 SE
178 Selasa, 7 April 2015 Yoanita Fadlilah Iriani 115040201111167 BP/PT
179 Rabu , 8 April 2015 Sri Rohmawanti 115040101111178 SE
180 Rabu , 8 April 2015 Nila Andrianita 115040101111128 SE
181 Rabu , 8 April 2015 Ani Lustra 115040100111097 SE
182 Rabu , 8 April 2015 Rahayu Hosniyati 115040101111085 SE
183 Rabu , 8 April 2015 Lilis Suryani S 115040100111160 SE
184 Rabu , 8 April 2015 Wijayanti Puji Rahayu 115040101111207 SE
185 Rabu , 8 April 2015 Cholida Septiana Ryani Sani 115040100111167 SE
186 Rabu , 8 April 2015 Ristya Zuhrotul Husna 115040100111090 SE
187 Kamis , 9 April 2014 Yunita Erlina 115040200111003 BP/SDL
188 Kamis , 9 April 2014 Muddah Mustafida 115040100111109 SE
189 Kamis , 9 April 2014 Irmala Sari 115040100111102 SE
190 Kamis , 9 April 2014 Fika Andita Riani 115040100111186 SE
191 Kamis , 9 April 2014 Khristina Wati Sidauruk 115040100111121 SE
192 Jumat , 10 April 2015 Fitrih Yuliantika Ari Sandy 115040101111170 SE
193 Jumat , 10 April 2015 Annisa Qurratu Aini 115040100111020 SE
194 Jumat , 10 April 2015 Rieke Yulian Sari 105040204111014 TANAH
195 Jumat , 10 April 2015 Merpy Mayang Sari 115040113111002 SE
196 Jumat , 10 April 2015 Melva Septiani Butarbutar 115040100111154 SE
197 Jumat , 10 April 2015 Nia Natalia Silalahi 115040100111156 SE
198 Senen , 13 April 2015 Nurina Listya Kartika 115040101111167 SE
199 Senen , 13 April 2015 Nurintan Lusiana Sidauruk 115040100111194 SE
200 Senen , 13 April 2015 Ghilman Damoza 105040200111076 TANAH
201 Selasa , 14 April 2015 Ulidesi Siadari 115040100111114 SE
202 Selasa , 14 April 2015 Yuni Tanty Kusuma 115040101111046 SE
203 Selasa , 14 April 2015 Venna Malinda Dewayani 115040101111051 SE
204 Selasa , 14 April 2015 Tahta Kharismasithoh 115040101111058 SE
205 Selasa , 14 April 2015 Ajeng Mulya Nurpratiwi 115040101111064 SE
206 Selasa , 14 April 2015 Ririn Dewika Wulansari 115040101111078 SE
207 Selasa , 14 April 2015 Wa Ode Sanghyaningsinta 105040200111140 BP/PT
208 Selasa , 14 April 2015 M Hasan Suhaedi 115040200111020 BP/PT
209 Selasa , 14 April 2015 Ilham Fajar Sutrisno 115040201111335 HPT
210 Rabu , 15 April 2015 Rugun Pasaribu 115040200111093 BP/SDL
211 Rabu , 15 April 2015 Lambang Budiantoro 115040100111073 SE
212 Rabu , 15 April 2015 Tri Oktavianto 115040100111077 SE
213 Rabu , 15 April 2015 Mohammad Rosyadil Umam 115040101111014 SE
214 Kamis , 16 April 2015 Prista Hari Andrian 105040201111077 TANAH
Kamis , 16 April 2015 Yuli Alfiatul Is’adah 115040113111005 SE
215 Kamis , 16 April 2015 Nikmatul Maidah Sofrini 115040100111064 SE
216 Senen, 20 April 2015 Ema Rizqi Permata Sari 115040100111130 SE
217 Senen, 20 April 2015 Faiqoh Amalina 115040107111008 SE
218 Senen, 20 April 2015 Beni Ardiyanto 115040200222247 SE
219 Senen, 20 April 2015 Endang Sri Wahyuni 115040101111219 SE
220 Selasa , 21 April 2015 Eka Risky Cahyawati 115040100111034 SE
221 Selasa , 21 April 2015 Dhilen Yuan Faratiza 115040100111021 SE
222 Selasa , 21 April 2015 Karunia Romadhani 115040100111126 SE
223 Selasa , 21 April 2015 Yetti Nilahapsari Siwiasih 115040100111095 SE
224 Selasa , 21 April 2015 Ary Rahmady Pratama 115040100111107 SE
225 Rabu , 22 April 2015 Resty Mellida Pratiwi 115040101111007 SE
226 Rabu , 22 April 2015 Fitri Eka Rachmawati 115040101111043 SE
227 Rabu , 22 April 2015 Selsio Ceisaria Anggowo Mukti 115040100111032 SE
228 Rabu , 22 April 2015 Siti Maslukah 115040101111105 SE
229 Rabu , 22 April 2015 Indah Tri Wahyuni 115040101111146 SE
230 Rabu , 22 April 2015 Suvi Wahyu Indriyani 115040101111133 SE
231 Rabu , 22 April 2015 Rika Wulandari 115040113111013 SE
232 Jumat , 24 April 2015 Muhammad Abidzar Alghiffari Akbar 115040100111017 SE
233 Jumat , 24 April 2015 Megalinda Masyitoh 115040100111055 SE
234 Senen , 27 April 2015 Nanang Fauzi 105040100111098 SE
235 Senen , 27 April 2015 Annisa Yudhistia Caesari 115040101111192 SE
236 Senen , 27 April 2015 Dewi Yulia Erdyanti 115040101111021 SE
237 Senen , 27 April 2015 MirandaDiyah Paramudhita 115040101111036 SE
238 Senen , 27 April 2015 Khoirunisak 115040101111031 SE
239 Senen , 27 April 2015 Muhammad Kharisma Mardiansyah 0910480254 TANAH
240 Senen , 27 April 2015 Muhammad Afif Fajrur Rohman 105040213111053 HPT
241 Rabu , 29 April 2015 Rynda Valentina Sidauruk 115040100111120 SE
242 Rabu , 29 April 2015 Patty Siska lumbantoruan 115040100111061 SE
243 Rabu , 29 April 2015 Rudi Hindarko 105040213111008 BP/Fistum
244 Rabu , 29 April 2015 Muhammad Yody Nugroho 115040201111144 BP/SDL
245 Rabu , 29 April 2015 Afis Abdullah 105040101111052 SE
246 Kamis , 30 April 2015 Cahya Indra Wicaksono 105040101111102 SE
247 Rabu , 29 April 2015 Lili Widyawati 0910480103 TANAH
248 Rabu , 29 April 2015 Andi Prastyawan 105040101111120 SE
MEI 2015 MEI 2015 MEI 2015 MEI 2015
1 Selasa, 5 Mei 2015 Anggi Putri Praharsiwi P 115040113111011 SE
2 Selasa, 5 Mei 2015 Bella Avisa Roses 115040100111159 SE
3 Selasa, 5 Mei 2015 Hanna Citaning Arum 115040101111148 SE
4 Selasa, 5 Mei 2015 Rosaria Fahmi Mahmudah 115040100111003 SE
5 Selasa, 5 Mei 2015 Endah Purwitasari 115040100111029 SE
6 Selasa, 5 Mei 2015 Adista Rahmadani Variris 115040101111215 SE
7 Selasa, 5 Mei 2015 Rahmi Ahadiah 115040101111122 SE
8 Selasa, 5 Mei 2015 Syifa Ameliola 115040101111235 SE
9 Rabu , 6 Mei 2015 Rizka Adida Novalis 115040100111150 SE
10 Rabu , 6 Mei 2015 Depi Nurmapiah 115040100111083 SE
11 Rabu , 6 Mei 2015 Maharani Dewi Winanti 115040101111141 SE
12 Rabu , 6 Mei 2015 Ismi Fauziah 115040101111172 SE
13 Rabu , 6 Mei 2015 Dewi Ratnawati 115040113111019 SE
14 Rabu , 6 Mei 2015 Efi Nikmatus Sholihah 115040101111138 SE
15 Rabu , 6 Mei 2015 Asep Bahtiar Prana Saputra 115040101111208 SE
16 Rabu , 6 Mei 2015 Galih Artoko 115040101111076 SE
17 Rabu , 6 Mei 2015 Kadhung Prayogo 115040101111142 SE
18 Rabu , 6 Mei 2015 Mory Hencelina Desnata Ginting Jawak 0910440291 SE
19 Rabu , 6 Mei 2015 Andreas Priyo Handoko 0810480010 TANAH
20 Rabu , 6 Mei 2015 Ina Yunita 105040201111158 BP/SDL
21 Rabu , 6 Mei 2015 Ichsan Firmansyah 105040200111071 HPT
22 Rabu , 6 Mei 2015 Auliya Zendhabad 105040200111102 HPT
23 Rabu , 6 Mei 2015 Muhammad Rizki Abdina 105040201111004 TANAH
24 Kamis , 7 Mei 2015 Aprianto Dinata 105040201111030 BP/Agro
25 Kamis , 7 Mei 2015 Arista Nurhuda 105040201111026 BP/SDL
26 Kamis , 7 Mei 2015 Susi Susanti 115040100111024 SE
27 Kamis , 7 Mei 2015 Reni Yuli Rachmawati 115040100111044 SE
28 Kamis , 7 Mei 2015 Nur Fisca Putrisiwi 115040200111177 TANAH
29 Kamis , 7 Mei 2015 Ria Rifky Ardiyani 115040200111120 TANAH
30 Kamis , 7 Mei 2015 Nur Afida 115040101111131 SE
31 Kamis , 7 Mei 2015 Roudlotul Maftuhah 115040101111159 SE
32 Kamis , 7 Mei 2015 Caroline Hotma Manurung 0810443033 SE
33 Kamis , 7 Mei 2015 Annisa Qadaryani 105040200111173 HPT