2015
09.25

Skripsi Agribisnis ” Analisis profitabilitas dan nilai tambah agroindustri sereal beras merah organik ( kasus kelompok tani sumber makmur II , desa sumberngepoh, kecamatan lawang kabupaten malang ”

SKR-FP-Sosek -2015-36

Agil Narendar

0910440230

Analisis profitabilitas dan nilai tambah agroindustri sereal beras merah organik ( kasus kelompok tani sumber makmur II , desa sumberngepoh, kecamatan lawang kabupaten malang

Agribisnis

Agribisnis

Dr Ir Rini Dwiastuti MS

Tatiek Koerniawati Andayani SP MP

2015
09.25

Daftar Nama Mahasiswa Bebas Pinjam Ruang Baca Fakultas Pertanian Tahun 2015 s/d 25 September 2015

 

 

No Tanggal Nama Nim PS
1 Jumat , 6 Januari 2015 Nurtia Ni’matur R 105040201111086 BP
2 Jumat , 6 Januari 2015 Zella Oktaviana 105040201111087 BP
3 Jumat , 6 Januari 2015 Putrie twientanata 105040201111189 BP
4 Jumat , 6 Januari 2015 Prihanti Panditia Kamukten 105040201111095 BP
5 Rabu ,7 Januari 2015 Kusumaning Ayu Putri Winaryo 105040201111043 BP/PT
Yudhistira Afnan Malay Subagio 105040207111017 BP/Fistum
Novia Dwi Hazrinah 105040200111201 BP/Fistum
6 Rabu ,7 Januari 2015 Dewi Ayu Rahmasari 0910483008 BP/sDL
7 Jumat, 9 Januari 2015 Rossala Putri Andita 105040201111063 BP/sDL
8 Senen , 12 Januari 2015 Auliy Irfany 105040200111031 BP/Fistum
9 Senen , 12 Januari 2015 M Syahrial Huda 105040200111044 BP/sDL
10 Senen , 12 Januari 2015 Auliy Irfany 105040200111031 BP/Fistum
11 Senen , 12 Januari 2015 M Syahrial Huda 105040200111044 BP/sDL
12 Selasa, 13 Januari 2015 Evi Nur Aili 105040200111083 BP/PT
13 Selasa, 13 Januari 2015 Vani Rizki Ramadan 105040201111082 BP/PT
14 Selasa, 13 Januari 2015 Dodik Kurniawan 105040200111183 Tanah
15 Selasa, 13 Januari 2015 Rr Astrie Septianing Anggrini 105040200111005 HPT
16 Selasa, 13 Januari 2015 Betty Meiariani N 105040200111067 BP/FISTUM
17 Rabu , 14 Januari 2015 Metti Yuniarti Ningtyas 105040200111094 Tanah
18 Rabu , 14 Januari 2015 Resi Pawestri Sukma Asmara 105040101111138 SE
19 Rabu , 14 Januari 2015 Dwi Intan Fitriani 105040101111126 SE
20 Rabu , 14 Januari 2015 Aprilia Antika Dewi 105040200111176 BP/PT
21 Kamis , 15 Januari 2015 Noer ZeinHidayati 105040200111121 BP/PT
22 Kamis , 15 Januari 2015 Firman 0910440276 SE
23 Jumat , 16 Januari 2015 Alorisa Tirta Ardiyati 105040201111008 HPT
24 Jumat , 16 Januari 2015 Lia Ni’matul Ulya 105040200111216 HPT
25 Senen , 19 Januari 2015 Lisan Shidqi 105040104111002 SE
26 Senen , 19 Januari 2015 Cut Amelia Desamda 0910440044 SE
27 Senen , 19 Januari 2015 Melia Hafidha 0910440133 SE
28 Senen , 19 Januari 2015 Retno Wulandari 0910480138 BP/sDL
29 Selasa, 20 Januari 2015 Husnul Khotimah Leksono Budiyanti 105040200111061 BP/PT
30 Selasa, 20 Januari 2015 Dasa Novi Kartikasari 105040203111004 BP/PT
31 Selasa, 20 Januari 2015 Nila Safitri 105040200111045 HPT
32 Selasa, 20 Januari 2015 Ika Agustin Rusdiana 105040201111109 HPT
33 Selasa, 20 Januari 2015 Jami’at Dwi Elruyono 105040200111043 HPT
34 Selasa, 20 Januari 2015 Moch Yani Firmansyah 105040213111002 HPT
35 Selasa, 20 Januari 2015 Beti Purnama sari 105040204111012 BP/Fistum
36 Selasa, 20 Januari 2015 Angger Wangsitala 105040200111160 BP/sDL
37 Selasa, 20 Januari 2015 Akbar Saitama 115040201111037 BP/sDL
38 Kamis , 22 Januari 2015 Satrio Dirgantara Prakoso 105040200111058 HPT
39 Kamis , 22 Januari 2015 Oktavian Kartikasari 0910480258 BP/Fistum
40 Kamis , 22 Januari 2015 Ulfa Annisa Sutarto 0910480285 BP/sDL
41 Senen, 26 januari 2015 Dian Anggorowati 105040200111006 BP/sDL
42 Senen, 26 januari 2015 Abi Anggara 105040203111009 BP/Fistum
43 Senen, 26 januari 2015 Muhamad Kindi 105040200111063 HPT
44 Senen, 26 januari 2015 Dwi Putri Purnama Sari (ulang) 105040100111016 SE
45 Senen, 26 januari 2015 Rifqy Hilman Najimy 105040100111038 SE
46 Senen, 26 januari 2015 Nico Adi Putra H 115040101111077 SE
47 Selasa, 27 Janauri 2015 Enggar Ningtyas Risbianti 105040200111017 HPT
48 Selasa, 27 Janauri 2015 Erfika Yustianita 105040203111015 HPT
49 Selasa, 27 Janauri 2015 Novia Nuril Azizah 105040200111098 HPT
50 Kamis, 29 Januari 2015 Sumini 115040100111058 SE
51 Kamis, 29 Januari 2015 Saida Fitriani 115040100111100 SE
52 Kamis, 29 Januari 2015 Bahrul Chalim 105040113111011 SE
53 Kamis, 29 Januari 2015 Yana Adi Prakoso 105040107111005 SE
54 Jumat , 30 Januari 2015 Iin Nur Apriliani 105040200111141 BP/sDL
55 Senen, 2 Februari 2015 Akhmad Hadi Faqih Syaikhu 115040201111067 Tanah
56 Selasa, 3 Februari 2015 Gracia Gusti Nazarani 0910480230 Tanah
57 Selasa, 3 Februari 2015 Uswatun Khasanah 0910480286 Tanah
58 Rabu 4 Februari 2015 Mardianti Utami 105040200111054 BP/Fistum
59 Rabu 4 Februari 2015 Yudistira Anggada Putra 0910480167 HPT
60 Rabu 4 Februari 2015 Mokhammad Akmal 0910480116 HPT
61 Rabu 4 Februari 2015 Abid Zahid Ahmad 115040100111177 SE
62 Rabu 4 Februari 2015 Agung Wahyu Pribadi 105040201111035 Tanah
63 Rabu 4 Februari 2015 Dianta Dwi Prastyawan 105040201111083 Tanah
64 Rabu 4 Februari 2015 Achmad Izhar 105040200111003 BP/sDL
65 Rabu 4 Februari 2015 Fajaranny Ratih W 0710410040 BP
66 Senen, 9 Februari 2015 Ari Nugroho 105040200111156 Tanah
67 Senen, 9 Februari 2015 Annita Khoirun Nisaa’ 105040201111067 BP/sDL
68 Selasa, 10 Februari 2015 Sekar Rahma Hutami 115040101111089 SE
69 Selasa, 10 Februari 2015 Hoki Efendi 105040101111149 SE
70 Selasa, 10 Februari 2015 Ali Akbar Hakim 105040101111018 SE
71 Rabu , 11 Februari 2015 Fitri Wijayanti 105040201111141 Tanah
72 Rabu , 11 Februari 2015 Norfitria Hasanah 105040201111121 Tanah
73 Rabu , 11 Februari 2015 Fitriatul Maqfiroh 115040113111018 SE
74 Rabu , 11 Februari 2015 Defi Eka Waryastuti 0810480136 BP/Fistum
75 Rabu , 11 Februari 2015 Jubleam Haris Sembiring Meliala 115040209111003 BP/PT
76 Kamis , 12 Februari 2015 Nirmala Kusuma Wardani 115040101111106 SE
77 Jumat 13 Februari 2015 Afinta Jayanti Noviana 0910480178 BP/SDL
78 Jumat 13 Februari 2015 Muhammad Ali Ridlo 0910480251 BP/Fistum
79 Selasa 17 Februari 2015 Titin Rahayu 115040101111200 SE
80 Selasa 17 Februari 2015 Abdul Karim Fanani 115040201111176 HPT
81 Selasa 17 Februari 2015 Gia Warih Perwitosari 105040201111119 BP/PT
82 Selasa 17 Februari 2015 Akmal Sulthony 0910480011 HPT
83 Selasa 17 Februari 2015 Fahmia Maratus Tsanie 0810483059 HPT
Ibnu Adinugraha 105040200111016 BP/sDL
84 Rabu , 18 Februari 2015 Alnguda Firokhman 105040200111154 BP/SDL
85 Rabu , 18 Februari 2015 Sisca Febriana Merintan 105040201111114 BP/PT
86 Rabu , 18 Februari 2015 Fitrian Qolbi Zarias 105040100111044 SE
87 Senen , 23 Februari 2015 M. Dika Cahyo Utomo 0910480118 BP/sDL
88 Selasa , 24 Februari 2015 Yohana Avelia Sandy 115040200111058 HPT
89 Selasa , 24 Februari 2015 Fierindra Zhairatus 115040100111023 SE
90 Selasa , 24 Februari 2015 Dita Marcilia 105040100111081 SE
91 Selasa , 24 Februari 2015 Dio Priyo Prayogo 0910483009 BP/SDL
92 Selasa , 24 Februari 2015 Arlia Renaswari Nirmala 105040101111065 SE
93 Rabu 25 Februari 2015 Ika Dyah Saraswati 105040200111041 BP/PT
94 Rabu 25 Februari 2015 Yanik 105040201111188 BP/PT
95 Rabu 25 Februari 2015 Bhakti Waluyo 105040201111019 BP
96 Kamis,26 Februari 2015 Ernita Lovera Pratiwi Pasaribu 105040200111089 HPT
97 Kamis ,26 Februari 2015 Rahadyan Rizki Indrawan 105040201111003 BP/DL
98 Jumat 27 Februari 2015 Ahadin Sholeh 105040213111015 BP/Fistum
99 Senen , 2 Maret 2015 Virgin Ayu Presty Mindarsusi 105040200111106 HPT
100 Senen , 2 Maret 2015 Irfan Budhi Satriawan 0810480172 BP/PT
101 Selasa, 3 Maret 2015 Agung Wicaksono 115040200111083 HPT
102 Selasa, 3 Maret 2015 Liana Padma Praba Maulana 105040101111144 SE
103 Selasa, 3 Maret 2015 Nurul Fauziah 105040101111062 SE
104 Selasa, 3 Maret 2015 Andyka Setya Rahman 105040200111109 BP/SDL
105 Selasa, 3 Maret 2015 Aditya Okky Savitri 115040100111101 SE
106 Selasa, 3 Maret 2015 Faradhila Yunita 0910480062 HPT
107 Rabu , 4 Maret 2015 Adelia Nur Yusticia 115040100111125 SE
108 Rabu , 4 Maret 2015 Lailiyatul Khoiriyah 115040101111236 SE
109 Rabu , 4 Maret 2015 Ika Aprilia rani 115040101111109 SE
110 Rabu , 4 Maret 2015 Laila Sari Tristanti 115040100111011 SE
111 Rabu , 4 Maret 2015 Lia Rahmawati 115040101111042 SE
112 Rabu , 4 Maret 2015 Linda Purwanti 115040107111007 SE
113 Kamis , 5 Maret 2015 Hans Kurnia Setiawan 105040201111102 BP/PT
114 Kamis , 5 Maret 2015 Borhan Wisnu Murti 0810480019 BP/sDL
115 Kamis , 5 Maret 2015 Cinthia Diesta Firly 105040201111051 BP/PT
116 Kamis , 5 Maret 2015 Chasanatur Rachma 105040201111034 BP/Fistum
117 Jumat 6 Maret 2015 Aprilisa Dipo Baskoro 0910440246 SE
118 Jumat 6 Maret 2015 Muhammad Nagano 105040200111158 BP/SDL
119 Senen , 9 Maret 2015 Betik Prahastiningrum 105040201111080 BP/SDL
120 Senen , 9 Maret 2015 Luthfi Shadrina 115040101111012 SE
121 Senen , 9 Maret 2015 Anis Wahyuningsih 105040207111021 BP/SDL
122 Senen , 9 Maret 2015 Nisa Nakhmiidah 105040207111019 BP/SDL
123 Rabu , 11 Maret 2015 Muhammad Arsys Tawa 105040213111024 HPT
124 Kamis , 12 Maret 2015 Mariana Sofiana 125040209111004 HPT
125 jumat , 13 Maret 2015 Agus Subhan Prasetyo 115040102111002 SE
126 jumat , 13 Maret 2015 Zumara Ida Surayya 1105040113111028 SE
127 Selasa, 17 Maret 2015 Widita Nareswari 115040101111175 SE
128 Selasa, 17 Maret 2015 Pingkan Ary Rezkianti 105040200111023 SE
129 Selasa, 17 Maret 2015 Eka Apriliyanti H 115040100111112 SE
130 Selasa, 17 Maret 2015 Alfi Ni’ammah 115040100111104 SE
131 Selasa, 17 Maret 2015 Achmad Rikza Mubarok 105040101111136 SE
132 Selasa, 17 Maret 2015 Rizki Sandy Putranto 105040101111135 SE
133 Rabu , 18 Maret 2015 Nisa Kartika Sari 115040200111197 HPT
134 Kamis , 19 Maret 2015 Dian Nurul Mufadillah 105040101111160 SE
135 Kamis , 19 Maret 2015 Rosalina Nisa Aminata 105040101111114 SE
136 Kamis , 19 Maret 2015 Arum Aga Arista 105040101111141 SE
137 Kamis , 19 Maret 2015 Mohammad Kafid Musafa 105040213111055 Tanah
138 Kamis , 19 Maret 2015 Lina Lestari 115040213111003 HPT
139 Kamis , 19 Maret 2015 Gabryna Auliya Nugroho 105040201111165 Tanah
140 Jumat 20 Maret 2015 Rizky Darmawan Sasono 115040200111088 HPT
141 Jumat 20 Maret 2015 Rangga Herwanda 105040203111019 Fistum
142 Jumat 20 Maret 2015 Diki Yuse Permadi 105040204111011 BP/SDL
143 Jumat 20 Maret 2015 Mabrur Ibadul Muluk 0910483064 Tanah
144 Selasa, 24 Maret 2015 Adwar Ardhi Pradana 0910483044 BP/SDL
145 Kamis , 26 Maret 2015 Mey Nilasari 105040113111016 SE
Ferryka Arthaditya 0810480156 HPT
146 Kamis , 26 Maret 2015 Melda Yuartaria Sembiring 105040207111024 BP/SDL
147 Kamis , 26 Maret 2015 Nofia Rizki Anasari 105040201111123 BP/PT
148 Jumat , 27 Maret 2015 Devina Andarini 115040100111131 SE
149 Jumat , 27 Maret 2015 Nuzulul Utami Setyawardani 115040101111205 SE
150 Jumat , 27 Maret 2015 Alif Nuraini 115040113111016 SE
151 Jumat , 27 Maret 2015 Nurul Arum Dewi 115040101111163 SE
152 Jumat , 27 Maret 2015 Ayu Walina 115040100111063 SE
153 Senen , 30 Maret 2015 Nilam Susetyawati 115040101111213 SE
154 Senen , 30 Maret 2015 Farida Umma Maslahah 115040100111015 SE
155 Senen , 30 Maret 2015 Fifien Try Sulistiyowati Susiadi 105040101111002 SE
156 Senen , 30 Maret 2015 Rico Martha 105040101111057 SE
157 Senen , 30 Maret 2015 Nur Cholid Susianto 105040207111037 BP/SDL
158 selasa, 31 Maret 2015 Aziza Arisona 105040201111107 HPT
159 selasa, 31 Maret 2015 Muhamad Nurdin 115040100111036 SE
160 selasa, 31 Maret 2015 Olivia Surya dewi 115040201111118 Tanah
161 selasa, 31 Maret 2015 Choirul Mahdianto 105040213111018 HPT
162 selasa, 31 Maret 2015 A Friska Rahmawati 1150402001111151 HPT
163 selasa, 31 Maret 2015 Aggy Dimas Rinaldhi 115040200111170 BP/sDL
164 selasa, 31 Maret 2015 Irianti Cristina Silaban 115040201111047 HPT
165 Rabu 1 April 2015 Noviana Ulfa 115040100111166 SE
Muchammad Prayogo 105040213111061 BP/SDL
166 Rabu 1 April 2015 Indriana Dwi Astuti 115040101111050 SE
167 Rabu 1 April 2015 Fifin Julianti 115040113111006 SE
168 Rabu 1 April 2015 Litta Silvya 115040107111003 SE
Kamis 2 April 2015 Aninda Ayu Annisa 115040101111043 SE
169 Kamis 2 April 2015 Rustida Yulivia Eko Wati 115040107111004 SE
170 Kamis 2 April 2015 Muhammad Hani Azhary 115040101111168 SE
Rahayu Maharani Harina Gaus 115040100111106 SE
171 Kamis 2 April 2015 Dinda Pristanti 115040100111030 SE
172 Kamis 2 April 2015 Khamiliya Bhastoni 115040101111181 SE
173 Kamis 2 April 2015 Mei Rinjani 115040100111007 SE
174 Kamis 2 April 2015 Favian Arsyi Suhardoyo 105040100111034 SE
175 Kamis 2 April 2015 Firman Sentot Abintara Putra 105040100111011 SE
176 Senen, 6 April 2015 Johan Dermawan 115040101111117 SE
Senen, 6 April 2015 Anis Wulandari 115040100111062 SE
177 Senen, 6 April 2015 Ahmad Bagus Sudrajat 115040101111234 SE
M Zainul Anshori 105040101111053 SE
178 Selasa, 7 April 2015 Yoanita Fadlilah Iriani 115040201111167 BP/PT
179 Rabu , 8 April 2015 Sri Rohmawanti 115040101111178 SE
180 Rabu , 8 April 2015 Nila Andrianita 115040101111128 SE
181 Rabu , 8 April 2015 Ani Lustra 115040100111097 SE
182 Rabu , 8 April 2015 Rahayu Hosniyati 115040101111085 SE
183 Rabu , 8 April 2015 Lilis Suryani S 115040100111160 SE
184 Rabu , 8 April 2015 Wijayanti Puji Rahayu 115040101111207 SE
185 Rabu , 8 April 2015 Cholida Septiana Ryani Sani 115040100111167 SE
186 Rabu , 8 April 2015 Ristya Zuhrotul Husna 115040100111090 SE
187 Kamis , 9 April 2014 Yunita Erlina 115040200111003 BP/SDL
188 Kamis , 9 April 2014 Muddah Mustafida 115040100111109 SE
189 Kamis , 9 April 2014 Irmala Sari 115040100111102 SE
190 Kamis , 9 April 2014 Fika Andita Riani 115040100111186 SE
191 Kamis , 9 April 2014 Khristina Wati Sidauruk 115040100111121 SE
192 Jumat , 10 April 2015 Fitrih Yuliantika Ari Sandy 115040101111170 SE
193 Jumat , 10 April 2015 Annisa Qurratu Aini 115040100111020 SE
194 Jumat , 10 April 2015 Rieke Yulian Sari 105040204111014 TANAH
195 Jumat , 10 April 2015 Merpy Mayang Sari 115040113111002 SE
196 Jumat , 10 April 2015 Melva Septiani Butarbutar 115040100111154 SE
197 Jumat , 10 April 2015 Nia Natalia Silalahi 115040100111156 SE
198 Senen , 13 April 2015 Nurina Listya Kartika 115040101111167 SE
199 Senen , 13 April 2015 Nurintan Lusiana Sidauruk 115040100111194 SE
200 Senen , 13 April 2015 Ghilman Damoza 105040200111076 TANAH
201 Selasa , 14 April 2015 Ulidesi Siadari 115040100111114 SE

202 Selasa , 14 April 2015 Yuni Tanty Kusuma 115040101111046 SE
203 Selasa , 14 April 2015 Venna Malinda Dewayani 115040101111051 SE
204 Selasa , 14 April 2015 Tahta Kharismasithoh 115040101111058 SE
205 Selasa , 14 April 2015 Ajeng Mulya Nurpratiwi 115040101111064 SE
206 Selasa , 14 April 2015 Ririn Dewika Wulansari 115040101111078 SE
207 Selasa , 14 April 2015 Wa Ode Sanghyaningsinta 105040200111140 BP/PT
208 Selasa , 14 April 2015 M Hasan Suhaedi 115040200111020 BP/PT
209 Selasa , 14 April 2015 Ilham Fajar Sutrisno 115040201111335 HPT
210 Rabu , 15 April 2015 Rugun Pasaribu 115040200111093 BP/SDL
211 Rabu , 15 April 2015 Lambang Budiantoro 115040100111073 SE
212 Rabu , 15 April 2015 Tri Oktavianto Ikhwani Putra 115040100111077 SE
Rabu , 15 April 2015 Lis Kurniasari 115040101111217 SE
213 Rabu , 15 April 2015 Mohammad Rosyadil Umam 115040101111014 SE
214 Kamis , 16 April 2015 Prista Hari Andrian 105040201111077 TANAH
Kamis , 16 April 2015 Yuli Alfiatul Is’adah 115040113111005 SE
215 Kamis , 16 April 2015 Nikmatul Maidah Sofrini 115040100111064 SE
216 Senen, 20 April 2015 Ema Rizqi Permata Sari 115040100111130 SE
217 Senen, 20 April 2015 Faiqoh Amalina 115040107111008 SE
218 Senen, 20 April 2015 Beni Ardiyanto 115040200222247 SE
219 Senen, 20 April 2015 Endang Sri Wahyuni 115040101111219 SE
220 Selasa , 21 April 2015 Eka Risky Cahyawati 115040100111034 SE
221 Selasa , 21 April 2015 Dhilen Yuan Faratiza 115040100111021 SE
222 Selasa , 21 April 2015 Karunia Romadhani 115040100111126 SE
223 Selasa , 21 April 2015 Yetti Nilahapsari Siwiasih 115040100111095 SE
224 Selasa , 21 April 2015 Ary Rahmady Pratama 115040100111107 SE
225 Rabu , 22 April 2015 Resty Mellida Pratiwi 115040101111007 SE
226 Rabu , 22 April 2015 Fitra Eka Rachmawati 115040101111043 SE
227 Rabu , 22 April 2015 Selsio Ceisaria Anggowo Mukti 115040100111032 SE
228 Rabu , 22 April 2015 Siti Maslukah 115040101111105 SE
229 Rabu , 22 April 2015 Indah Tri Wahyuni 115040101111146 SE
230 Rabu , 22 April 2015 Suvi Wahyu Indriyani 115040101111133 SE
231 Rabu , 22 April 2015 Rika Wulandari 115040113111013 SE
232 Jumat , 24 April 2015 Muhammad Abidzar Alghiffari Akbar 115040100111017 SE
233 Jumat , 24 April 2015 Megalinda Masyitoh 115040100111055 SE
234 Senen , 27 April 2015 Nanang Fauzi 105040100111098 SE
235 Senen , 27 April 2015 Annisa Yudhistia Caesari 115040101111192 SE
236 Senen , 27 April 2015 Dewi Yulia Erdyanti 115040101111021 SE
237 Senen , 27 April 2015 Miranda Diyah Paramudhita 115040101111036 SE
238 Senen , 27 April 2015 Khoirunisak 115040101111031 SE
239 Senen , 27 April 2015 Muhammad Kharisma Mardiansyah 0910480254 TANAH
240 Senen , 27 April 2015 Muhammad Afif Fajrur Rohman 105040213111053 HPT
241 Rabu , 29 April 2015 Rynda Valentina Sidauruk 115040100111120 SE
242 Rabu , 29 April 2015 Patty Siska lumbantoruan 115040100111061 SE
243 Rabu , 29 April 2015 Rudi Hindarko 105040213111008 BP/Fistum
244 Rabu , 29 April 2015 Muhammad Yody Nugroho 115040201111144 BP/SDL
245 Rabu , 29 April 2015 Afis Abdullah 105040101111052 SE
246 Kamis , 30 April 2015 Cahya Indra Wicaksono 105040101111102 SE
247 Rabu , 29 April 2015 Lili Widyawati 0910480103 TANAH
248 Rabu , 29 April 2015 Andi Prastyawan 105040101111120 SE
MEI 2015 MEI 2015 MEI 2015 MEI 2015
1 Selasa, 5 Mei 2015 Anggi Putri Praharsiwi P 115040113111011 SE
2 Selasa, 5 Mei 2015 Bella Avisa Roses 115040100111159 SE
3 Selasa, 5 Mei 2015 Hanna Citaning Arum 115040101111148 SE
4 Selasa, 5 Mei 2015 Rosaria Fahmi Mahmudah 115040100111003 SE
5 Selasa, 5 Mei 2015 Endah Purwitasari 115040100111029 SE
6 Selasa, 5 Mei 2015 Adista Rahmadani Variris 115040101111215 SE
7 Selasa, 5 Mei 2015 Rahmi Ahadiah 115040101111122 SE
8 Selasa, 5 Mei 2015 Syifa Ameliola 115040101111235 SE
9 Rabu , 6 Mei 2015 Rizka Adida Novalis 115040100111150 SE
10 Rabu , 6 Mei 2015 Depi Nurmapiah 115040100111083 SE
11 Rabu , 6 Mei 2015 Maharani Dewi Winanti 115040101111141 SE
12 Rabu , 6 Mei 2015 Ismi Fauziah 115040101111172 SE
13 Rabu , 6 Mei 2015 Dewi Ratnawati 115040113111019 SE
14 Rabu , 6 Mei 2015 Efi Nikmatus Sholihah 115040101111138 SE
15 Rabu , 6 Mei 2015 Asep Bahtiar Prana Saputra 115040101111208 SE
16 Rabu , 6 Mei 2015 Galih Artoko 115040101111076 SE
17 Rabu , 6 Mei 2015 Kadhung Prayogo 115040101111142 SE
18 Rabu , 6 Mei 2015 Mory Hencelina Desnata Ginting Jawak 0910440291 SE
19 Rabu , 6 Mei 2015 Andreas Priyo Handoko 0810480010 TANAH
20 Rabu , 6 Mei 2015 Ina Yunita 105040201111158 BP/SDL
21 Rabu , 6 Mei 2015 Ichsan Firmansyah 105040200111071 HPT
22 Rabu , 6 Mei 2015 Auliya Zendhabad 105040200111102 HPT
23 Rabu , 6 Mei 2015 Muhammad Rizki Abdina 105040201111004 TANAH
24 Kamis , 7 Mei 2015 Aprianto Dinata 105040201111030 BP/Agro
25 Kamis , 7 Mei 2015 Arista Nurhuda 105040201111026 BP/SDL
26 Kamis , 7 Mei 2015 Susi Susanti 115040100111024 SE
27 Kamis , 7 Mei 2015 Reni Yuli Rachmawati 115040100111044 SE
28 Kamis , 7 Mei 2015 Nur Fisca Putrisiwi 115040200111177 TANAH
29 Kamis , 7 Mei 2015 Ria Rifky Ardiyani 115040200111120 TANAH
30 Kamis , 7 Mei 2015 Nur Afida 115040101111131 SE
31 Kamis , 7 Mei 2015 Roudlotul Maftuhah 115040101111159 SE
32 Kamis , 7 Mei 2015 Caroline Hotma Manurung 0810443033 SE
33 Kamis , 7 Mei 2015 Annisa Qadaryani 105040200111173 HPT
34 Jumat, 8 Mei 2015 Festy Putri Ramadhani 115040100111146 SE
35 Jumat, 8 Mei 2015 Eka Nur Oktavia 115040101111070 SE
36 Jumat, 8 Mei 2015 Ajeng Megasari 105040200111072 HPT
37 Jumat, 8 Mei 2015 Fadli Heriyansyah 105040207111033 BP/PT
38 Jumat, 8 Mei 2015 Maya Rizky Octavia 115040101111015 SE
39 Jumat, 8 Mei 2015 Arica Sulistyorini 115040101111006 SE
40 Senen , 11 Mei 2015 Rahmawan Yulianto 105040201111164 BP/SDL
41 Senen , 11 Mei 2015 Lolita Rardede 115040101111075 SE
42 Senen , 11 Mei 2015 Titik Yuliarni 105040200111051 BP/Fistum
43 Selasa , 12 Mei 2015 Dewi Retnaning Tiyas 115040101111124 SE
44 Selasa , 12 Mei 2015 Berlian Agustin Widayanti 115040101111066 SE
45 Selasa , 12 Mei 2015 Aida Dinni Islamiyah 115040101111100 SE
46 Selasa , 12 Mei 2015 Dedi Darma Andrians 105040201111013 TANAH
47 Selasa , 12 Mei 2015 Mega Astuty 115040100111183 SE
48 Selasa , 12 Mei 2015 Fidya Asrini 115040100111111 SE
49 Selasa , 12 Mei 2015 Presticia Rosa Indri Wardani 115040100111066 SE
50 Rabu , 13 Mei 2015 Swandito Septianto Nugroho 0910440202 SE
51 Rabu , 13 Mei 2015 Ratna Hening Jayanti Winoto 115040101111001 SE
52 Jumat , 15 Mei 2015 Gita Santika Wuri 115040101111196 SE
53 Senen, 18 Mei 2015 Adhiatma Ananta Nugraha 115040100111076 SE
54 Senen, 18 Mei 2015 Mahindra Dewi Nur Aisyah 115040201111007 HPT
55 Selasa, 19 Mei 2015 Ameliawati 115040101111054 SE
56 Selasa, 19 Mei 2015 Aniat Choirunnisa 115040101111079 SE
57 Selasa, 19 Mei 2015 Anis Kurniawati 115040101111135 SE
58 Selasa, 19 Mei 2015 Anindya Hediana Putri 115040101111197 SE
59 Selasa, 19 Mei 2015 Mulyani 115040101111176 SE
60 Selasa, 19 Mei 2015 Yuniar Rizky Irfiani 0910440222 SE
61 Selasa, 19 Mei 2015 Siti Saenab 105040101111151 SE
62 Selasa, 19 Mei 2015 Anggar Septika Sari 115040101111035 SE
63 Selasa, 19 Mei 2015 Any Martha 115040100111181 SE
64 Selasa, 19 Mei 2015 Rismatika Agviani Kurniasari 115040100111054 SE
65 Selasa, 19 Mei 2015 Sausan Salma 115040100111185 SE
66 Rabu , 20 Mei 2015 Linda Oktalia 115040101111158 SE
67 Rabu , 20 Mei 2015 Arie Marcelina Prihantini 115040101111201 SE
68 Rabu , 20 Mei 2015 Dinta Eka Puspita 115040101111004 SE
69 Rabu 20 Mei 2015 Achmad Heppy Sugraha Muasadi 115040100111144 SE
70 Rabu 20 Mei 2015 Vina Julaika 115040101111029 SE
71 Rabu 20 Mei 2015 Bagus Harits Arga Putra Harmadi 105040200111001 BP/SDL
72 Rabu 20 Mei 2015 Moh. Syifaul Qulub 115040101111104 SE
73 Rabu 20 Mei 2015 Perry Ansyari Lubis 105040200111021 BP
74 Rabu 20 Mei 2015 Ahmad Syahirul Alim 105040200111015 BP
75 Kamis 21 Mei 2015 Diar Hilmi Damara 115040101111020 SE
76 Kamis 21 Mei 2015 Nabil 115040101111024 SE
77 Kamis 21 Mei 2015 Annike Putri Damayanti 115040201111273 HPT
78 Kamis 21 Mei 2015 Avian Putranto 0810480127 TANAH
79 Kamis 21 Mei 2015 Amran Murba Harianja 105040101111168 SE
80 Jumat 22 Mei 2015 Ksatria Agung Christianto 115040100111182 SE
81 Jumat 22 Mei 2015 Jati Untsa Mukarramah Subono 115040101111099 SE
82 Jumat 22 Mei 2015 Dewi Shinta Tia Anggara 0810480141 BP
83 Jumat 22 Mei 2015 Andina Hidayati 115040101111010 SE
84 Jumat 22 Mei 2015 Syafa’atin Novitasari 115040101111019 SE
85 Jumat 22 Mei 2015 Dewi Purwitaningrum 115040101111026 SE
86 Jumat 22 Mei 2015 Kuni Annisa Fathimah 115040100111014 SE
87 Senen, 25 Mei 2015 Annisa Fitri Nirmala 115040101111214 SE
88 Senen, 25 Mei 2015 Rokha Rozalia Rohmah 115040100111118 SE
89 Senen, 25 Mei 2015 Tiffany Rahma Abdillah 115040100111155 SE
90 Senen, 25 Mei 2015 Jovita Putri Wibowo 115040100111103 SE
91 Senen, 25 Mei 2015 Hafizah Auliana 115040100111153 SE
92 Senen, 25 Mei 2015 Fijri dita Nuralamika 115040101111016 SE
93 Senen, 25 Mei 2015 Risky Anggraeni Puspitasari 115040201111214 BP
94 Selasa , 26 Mei 2015 Eka Lorensa Buru Ginting 115040201111303 BP
95 Selasa , 26 Mei 2015 Imayasari Urfa 115040101111129 SE
96 Selasa , 26 Mei 2015 Santi Oktavia 115040100111135 SE
97 Selasa , 26 Mei 2015 Stevy Montana 115040201111051 HPT
98 Selasa , 26 Mei 2015 Siti Nur Kajariyah 115040201111306 HPT
99 Selasa , 26 Mei 2015 Qurrotu A’yun Nuraini 115040101111027 SE
100 Selasa , 26 Mei 2015 Rose Novita Sari Handoko 115040201111055 HPT
101 Rabu , 27 Mei 2015 Wiwik Fitriani 115040101111060 SE
102 Rabu , 27 Mei 2015 Ilma Oltavianti 115040101111195 SE
103 Rabu , 27 Mei 2015 Dika Pratiwi Putri 115040100111122 SE
104 Kamis , 28 Mei 2015 Nur Achmadi 115040100111070 SE
105 Kamis , 28 Mei 2015 Ahmad Afiandoko 115040100111070 SE
106 Kamis , 28 Mei 2015 Mira Aisa Indi 115040101111225 SE
107 Kamis , 28 Mei 2015 Indriyati 115040113111003 SE
108 Kamis , 28 Mei 2015 Rufaida Naftalin 115040101111116 SE
109 Kamis , 28 Mei 2015 Silvia Dwi Noviana 115040101111144 SE
110 Kamis , 28 Mei 2015 Nurul Hidayati 115040101111125 SE
111 Kamis , 28 Mei 2015 Anisa Sevilia Kartika 115040107111015 SE
112 Jumat 29 Mei 2015 Yani Emirta 115040100111134 SE
113 Jumat 29 Mei 2015 Indri Srivany Yesica Berutu 115040101111191 SE
114 Jumat 29 Mei 2015 Miftahul Handika Setya Wardani 115040101111074 SE
115 Jumat 29 Mei 2015 Bella Ayu Kartika Sari 115040101111114 SE
Juni 2015 juni 2015 Juni 2015 Juni 2015 Juni 2015
1 Senen , 1 Juni 2015 Karlita Dyah Puspitasari 115040101111169 SE
2 Senen , 1 Juni 2015 Renata Dwi Kusuma Rahayu 105040101111050 SE
3 Senen , 1 Juni 2015 Vika Sari 115040101111165 SE
4 Senen , 1 Juni 2015 Zhamami Dwi Prasetyo 115040101111230 SE
5 Senen , 1 Juni 2015 Rizky Jaka Pamungkas 115040101111023 SE
6 Senen , 1 Juni 2015 Rani Chandra Ayu Wardhani 115040100111086 SE
7 Senen , 1 Juni 2015 Dewa Ayu Kadek Dwi Ariyani 115040101111034 SE
8 Senen , 1 Juni 2015 Ra .Dara Ayu Wahyu Aprilia 115040101111154 SE
9 Senen , 1 Juni 2015 Latifah Diah Puspa Sari 115040201111060 BP
10 Rabu , 3Juni 2015 Dara Muslimah Daulay 115040201111301 HPT
11 Rabu , 3Juni 2015 Sarah Aulia Fadhilah 115040101111055 SE
12 Rabu , 3Juni 2015 Gilsha Thian Amanda 115040101111086 Se
13 Rabu , 3Juni 2015 Erfstien Lailatul Fitria 115040201111201 BP
14 Rabu , 3Juni 2015 Yovi Merllita Brilliyana 115040201111209 BP
15 Rabu , 3Juni 2015 Soni Laksono 115040100111047 SE
16 Rabu , 3Juni 2015 Widi Prasetya 115040201111162 BP/PT
17 Rabu , 3Juni 2015 Saka Puji Kusuma 105040100111089 SE
18 Rabu , 3Juni 2015 Retna Setyaningrum 0910480137 BP
19 Rabu , 3Juni 2015 Ardi Angga Kusuma 0810440021 SE
20 Kamis , 4 Juni 2015 Lutfi Rachmawati Wardhani 115040101111224 SE
21 Kamis , 4 Juni 2015 Nadira Pinanti Anggardini 115040101111216 SE
22 Kamis , 4 Juni 2015 Rian Irmansyah 115040200111192 TANAH
23 Jumat , 5 Juni 2015 Tiyok Eko Septian 105040107111008 SE
24 Jumat , 5 Juni 2015 Milla Febry Kusdianasari 105040107111011 SE
25 Jumat , 5 Juni 2015 Farah Via Izzati 115040100111192 SE
26 Jumat , 5 Juni 2015 Andri Ferdian Yuliansah 0910440237 SE
27 Jumat , 5 Juni 2015 Hidayatul Fitriah 115040100111128 SE
28 Jumat , 5 Juni 2015 Putri Arisetya Andhyani 115040101111025 SE
29 Senen , 8 Juni 2015 Jefi Firdaus 115040100111075 SE
30 Senen , 8 Juni 2015 Naala Fathan 105040201111007 BP/PT
31 Senen , 8 Juni 2015 Putri Setya Rahmita 105040204111016 HPT
32 Senen , 8 Juni 2015 Akbar Hidayatullah Zaini 115040201111031 BP/SDl
33 Senen , 8 Juni 2015 Vivit Andrianingsih 115040101111109 SE
34 Senen , 8 Juni 2015 Marlina Sipayung 115040200111153 BP/SDl
35 Senen , 8 Juni 2015 Fauzi Irawan 115040101111097 SE
36 Senen , 8 Juni 2015 Kahfi Abdul Jabar 115040101111206 SE
37 Senen , 8 Juni 2015 Ayu Aisyah 115040201111221 TANAH
38 Senen , 8 Juni 2015 Galang Rizki Bachtiar 115040101111112 SE
39 Senen , 8 Juni 2015 Rifqi Akbar Sugiarto 115040100111052 SE
40 Selasa, 9 Juni 2015 Ihda Maghfirotul Akmalia 115040101111233 SE
41 Selasa, 9 Juni 2015 Anis Sofia Jamil 115040113111010 SE
42 Selasa, 9 Juni 2015 Khoirotul Mukarommah 115040101111211 SE
43 Selasa, 9 Juni 2015 Ahmad Mundir 0910480009 HPT
44 Rabu , 10 Juni 2015 Suli Indriya 0810480212 BP/Fistum
45 Rabu , 10 Juni 2015 Auliya Rahmadini Hanief 0910440031 SE
46 Rabu , 10 Juni 2015 Ni Putu Eka Pratiwi 115040201111079 HPT
47 Rabu , 10 Juni 2015 Nanik Yuliana 115040200111059 TANAH
48 Kamis , 11 Juni 2015 Lela Prastini 115040213111012 BP/PT
49 Kamis , 11 Juni 2015 Ika Riana Hiola 115040201111072 HPT
50 Kamis , 11 Juni 2015 Inayatullah Siregar 115040201111322 HPT
51 Kamis , 11 Juni 2015 Afni aulia Rahma 115040201111177 HPT
52 Jumat , 12 Juni 2015 Yugo Indah Pertiwi 115040101111162 SE
53 Jumat , 12 Juni 2015 Aris Budiman 115040100111005 SE
54 Jumat , 12 Juni 2015 Heni Melsandi 115040213111029 TANAH
55 Jumat , 12 Juni 2015 Khusniatul Ma’rupah 115040101111220 SE
56 Jumat , 12 Juni 2015 Arrum Vbrianti Lahardina 115040101111233 SE
57 Senen , 15 Juni 2015 Nurul Izzati 115040100111187 SE
58 Senen , 15 Juni 2015 M Firstsyah Sofyan Atstsauri 0810480058 TANAH
59 Senen , 15 Juni 2015 Risty Krisinggih 115040100111089 SE
60 Senen , 15 Juni 2015 Yurista Marsa 115040107111020 SE
61 Selasa , 16 Juni 2015 Restiya Intan Saputri 105040201111177 TANAH
62 Selasa , 16 Juni 2015 Wahyu Ningtyas 115040213111019 TANAH
63 Selasa , 16 Juni 2015 Nurul Shobah 115040101111110 SE
64 Selasa , 16 Juni 2015 Beny Wahyudi 115040101111194 SE
Muhammad Defri Suharto Putra 115040100111002 SE
65 Selasa , 16 Juni 2015 Sulistiawati 115040100111069 SE
66 Selasa , 16 Juni 2015 Pompiye Herawati 115040101111107 SE
67 Selasa , 16 Juni 2015 Diyah Ayu Safitri 115040100111065 SE
68 Selasa , 16 Juni 2015 Aris Lelono Putro Pratomo 0810480123 HPT
69 Rabu , 17 Juni 2015 Rissya Dewi Kusumawati 081048302 BP/SDL
70 Rabu , 17 Juni 2015 Viro Yunarti Ningsih 115040201111127 TANAH
71 Rabu , 17 Juni 2015 Laili Hayatul Mahmudah 105040200111013 BP/Fistum
72 Rabu , 17 Juni 2015 Ummu Badriyah 115040101111232 SE
73 Rabu , 17 Juni 2015 Devita Anggraini 115040101111228 SE
74 Rabu , 17 Juni 2015 Binti Mariatul Kiptiyah 115040100111138 SE
75 Rabu , 17 Juni 2015 Diah Miftakhul Fitriana 115040101111121 SE
76 Rabu , 17 Juni 2015 Renata Dio Rani 115040101111087 SE
77 Rabu , 17 Juni 2015 Nur Izzatul Khamidah 115040101111139 SE
78 Rabu , 17 Juni 2015 Rafika Dwi Permatasari 115040100111056 SE
79 Rabu , 17 Juni 2015 Ermawati 105040213111012 TANAH
80 Rabu , 17 Juni 2015 Mega Salfia 115040100111124 SE
81 Rabu , 17 Juni 2015 Meiga Pemiliana 115040100111051 SE
82 Rabu , 17 Juni 2015 Andi Kurniawan 115040201111128 BP/Fistum
83 Rabu , 17 Juni 2015 Yulita Khoirun Ni’mah 115040201111125 HPT
84 Rabu , 17 Juni 2015 Nhora Sandria Manurung 115040200111184 HPT
85 Kamis ,18 Juni 2015 Haryati Boru Siboro 115040201111275 HPT
86 Kamis ,18 Juni 2015 Ayu Merinda Anugrahani 115040100111067 SE
Kamis ,18 Juni 2015 Dwiyana Anela Kurniasari 115040101111061 SE
87 Kamis ,18 Juni 2015 Dhana Alfisari Wijayanto 115040101111091 SE
88 Kamis ,18 Juni 2015 Hadi Suwitnyo 115040213111020 BP/SDL
89 Kamis ,18 Juni 2015 Friska Dwi Ariesta Firdaus 115040101111155 SE
90 Kamis ,18 Juni 2015 Eka Putri Kurniasari 115040107111011 SE
91 Kamis ,18 Juni 2015 Erik Namora Siregar 115040200111189 BP/SDL
92 Kamis ,18 Juni 2015 Elly Daru Ika Wilujeng 115040201111294 TANAH
93 Kamis ,18 Juni 2015 Serlly Hardianita 115040200111186 TANAH
94 Jumat , 19 Juni 2015 Dwiana Anela Kurniasari 115040101111061 SE
95 Jumat , 19 Juni 2015 Rizki Eka Fitriani faisol 105040201111173 BP/SDL
96 Jumat , 19 Juni 2015 Nike Rahmadianita 105040201111174 TANAH
97 Jumat , 19 Juni 2015 Audisty Oktaviani 115040101111041 SE
98 Jumat , 19 Juni 2015 Firda Alfiani 115040113111017 SE
99 Jumat , 19 Juni 2015 Ferryzal Dwi Andreansyah 115040100111119 SE
100 Jumat , 19 Juni 2015 Amalia Anggraini 115040200111113 TANAH
101 Jumat , 19 Juni 2015 Legianto Dimas Ginanjar 115040100111142 SE
102 Jumat , 19 Juni 2015 Fahrunnisa Sinaga 115040101111218 SE
103 Senen, 22 Juni 2015 Kindi Okvitasari 115040100111174 SE
104 Senen, 22 Juni 2015 Nur Izzatul Maulidah 115040201111339 BP/PT
105 Senen, 22 Juni 2015 Hafizh Dava Admaja 115040101111028 SE
106 Senen, 22 Juni 2015 Fitria Lailatur Rosida 115040100111092 SE
107 Senen, 22 Juni 2015 Ridha Kirana Meiningtyas 115040101111090 SE
108 Senen, 22 Juni 2015 Sari Setyawati 115040207111016 HPT
109 Senen, 22 Juni 2015 Siti Mahfudhoh 115040201111139 HPT
110 Senen, 22 Juni 2015 Chyntia Andrean 115040100111162 SE
111 Senen, 22 Juni 2015 Ika Nur Qomariyah 115040100111082 SE
112 Senen, 22 Juni 2015 Ego Amore 115040102111001
113 Senen, 22 Juni 2015 Nike Listyowati 115040100111096
114 Selasa, 23 Juni 2015 Hasti Wuri Lestari 115040100111110 SE
115 Selasa, 23 Juni 2015 Ivalia Ruth Chandra Adelia 115040101111186 SE
116 Selasa, 23 Juni 2015 Muhammad Saifullah Mukti 105040201111096 BP/Fistum
117 Selasa, 23 Juni 2015 Navisa Wirda 115040101111069 SE
118 Rabu , 24 Juni 2015 Hanan 115040101111062 SE
119 Rabu , 24 Juni 2015 Dike Ardiana 115040100111168 SE
120 Rabu , 24 Juni 2015 Rizqi Laili Indraswari 0810480204 BP/PT
121 Rabu , 24 Juni 2015 Siti Nur Aisyah 0810480098 BP/PT
122 Kamis , 25 Juni 2015 Noviani Susanto 105040200111091 BP/PT
123 Kamis , 25 Juni 2015 Fransisca Ridky Fatiha 115040100111081 SE
124 Kamis , 25 Juni 2015 Khaidir Adam Wijaya 105040201111161 BP/SDL
125 Kamis , 25 Juni 2015 Miranti Ayu Endarwati 0810480185 TANAH
126 Jumat , 26 Juni 2015 Suaibatul Miskiyah 115040101111179 SE
127 Jumat , 26 Juni 2015 Yohanes Kristantyo 115040201111026 BP/SDL
128 Jumat , 26 Juni 2015 Mustika Rahsajati Purbaningsih 115040200111018 BP/SDL
129 Jumat , 26 Juni 2015 Mey Eka Sulistyoningtyas 115040201111233 BP/Fistum
130 Jumat , 26 Juni 2015 Ani Utami Setyani 115040100111165 SE
131 Jumat , 26 Juni 2015 Wulan Asri Ningrum 115040201111081 BP/SDL
132 Jumat , 26 Juni 2015 Ririn Lailatul Kharisma 115040113111015 SE
133 Jumat , 26 Juni 2015 Rizki Maulana Ishaq 115040213111010 TANAH
134 Jumat , 26 Juni 2015 Sahat Manatap Panusunan Samosir 115040201111078 TANAH
135 Senen, 29 Juni 2015 Balkis Dwi Maysita 115040100111139 SE
136 Senen, 29 Juni 2015 Eni Meygha Astuti 115040102111006 SE
137 Senen, 29 Juni 2015 Irna Sofyani Siburian 115040201111205 TANAH
138 Senen, 29 Juni 2015 Dini Anita Sari 115040201111123 HPT
139 Senen, 29 Juni 2015 Mega Apriliyanti 115040201111332 HPT
140 Senen, 29 Juni 2015 Fitri Amniyah 115040201111124 HPT
141 Senen, 29 Juni 2015 Hikmah Nuroniah 115040201111248 HPT
142 Senen, 29 Juni 2015 RizkaAlfya Anugrah Cahyaty 115040207111005 BP/SDL
143 Senen, 29 Juni 2015 Nanik Indah Dwi Winawanti 115040201111064 BP/PT
144 Senen, 29 Juni 2015 Nurul Novita Wulanasri (Ulang) 0810440259 SE
145 Senen, 29 Juni 2015 Sulistiani 115040101111038 SE
146 Senen, 29 Juni 2015 Aulia Nadhirah 115040101111009 SE
147 Senen, 29 Juni 2015 Indra Maulana 0810480047 BP/SDL
148 Senen, 29 Juni 2015 Saraswati Devina Putri 115040100111115 SE
149 Senen, 29 Juni 2015 Tio Dwi Tanto 115040200111193 TANAH
150 Selasa , 30 Juni 2015 Muhammad Nailul Ulum 105040101111134 SE
151 Selasa , 30 Juni 2015 Anella Retna Kumala Sari 115040207111018 HPT
152 Selasa , 30 Juni 2015 Firdaus Auliya Rahmah 115040201111179 HPT
153 Selasa , 30 Juni 2015 Sabiha Ramadani 115040207111024 HPT
154 Selasa , 30 Juni 2015 Fariz Ryan Vicky 115040100111079 SE
155 Selasa , 30 Juni 2015 Ressy Nanda Evril AnnissaFitri 115040101111193 SE
156 Selasa , 30 Juni 2015 Jemni Surya Fatiqlal 105040100111035 SE
157 Selasa , 30 Juni 2015 Dear Azallia Kusuma Wardhany 105040100111018 SE
158 Selasa , 30 Juni 2015 Anita Nur Khoiriyah 115040201111218 TANAH
159 Selasa , 30 Juni 2015 Sariningsih 115040201111158 TANAH
160 Selasa , 30 Juni 2015 Fretty Vivin Valentiah 115040201111321 TANAH
161 Selasa , 30 Juni 2015 Rurin Eka Asgianingrum 115040200111172 TANAH
162 Selasa , 30 Juni 2015 Hilda Nur Azizah 115040101111149 SE
JULI 2015 JULI 2015 JULI 2015 JULI 2015
163 Rabu , 1 Juli 2015 Hazimatul Izzati Amalina 115040101111103 SE
164 Rabu , 1 Juli 2015 Borhan Setia Budi 115040200111052 HPT
165 Rabu , 1 Juli 2015 Udi Wahyuni 115040213111033 BP/SDL
166 Rabu , 1 Juli 2015 Rosa Meiyana Bosas 115040201111331 TANAH
167 Kamis 2 juli 2015 Maria Agustina Dwi Jayanti 115040201111141 BP/Fistum
168 Kamis 2 juli 2015 Putri Astria 115040201111319 TANAH
169 Kamis 2 juli 2015 Dery Pambudi 115040207111031 TANAH
170 Kamis 2 juli 2015 Rizca Amalia Resmi 115040200111164 TANAH
171 Kamis 2 juli 2015 Fitria Nur Jannah 115040113111007 SE
172 Kamis 2 juli 2015 Yulianing Tyas Sari 115040100111172 SE
173 Kamis 2 juli 2015 Nunik Amalya Milani 115040101111147 SE
174 Jumat , 3 Juli 2015 Kamella Endras Purnamarathi 115040213111002 HPT
175 Jumat , 3 Juli 2015 Lifatin Nur Ida Lailiyah 115040201111220 HPT
176 Jumat , 3 Juli 2015 Freta Kirana Balladona 115040201111018 BP/PT
177 Senen , 6 Juli 2015 Devian Andrianto 115040200111008 TANAH
178 Senen , 6 Juli 2015 Citra Charisma Wati 0810481122 TANAH
179 Senen , 6 Juli 2015 Maren Rose Kamaratih 11504010011133 SE
180 Senen , 6 Juli 2015 Arif Aalmsyah 115040100111022 SE
181 Senen , 6 Juli 2015 Aisyah Firdausy 115040101111150 SE
182 Senen , 6 Juli 2015 Anggiat Demak Simangunsong 125040209111003 BP/PT
183 Senen , 6 Juli 2015 Ahmad Nashiruddin Al Khoiri 115040100111151 SE
184 Senen , 6 Juli 2015 Setia Dini Putri 115040100111176 SE
185 Selasa , 7 Juli 2015 Bramdita Febriansyah 0810480132 TANAH
186 Selasa , 7 Juli 2015 Fransisca Esha Angela 115040101111003 SE
187 Selasa , 7 Juli 2015 Imas Minarsih 115040101111137 SE
188 Selasa , 7 Juli 2015 Mirza Lazuardi 115040100111149 SE
189 Selasa , 7 Juli 2015 Redi Dwi Purwoko 115040113111014 SE
190 Selasa , 7 Juli 2015 Farhadz Fadhillah Sandi 115040200111126 BP/Fistum
191 Rabu , 8 Juli 2015 Dannyar Rezky Setya Adji 105040201111098 TANAH
192 Rabu , 8 Juli 2015 Agung Budi Wahono 105040200111035 TANAH
193 Rabu , 8 Juli 2015 Adimas Pamuji 115040201111155 Bp/PT
194 Rabu , 8 Juli 2015 Zahrotun Nisak Laila Eka Farida 115040201111329 BP/PT
195 Rabu , 8 Juli 2015 Tri Nanda Sagit Rachma 115040201111002 BP/PT
196 Rabu , 8 Juli 2015 Akbar Alif Utama Haqi 115040201111147 BP/Fistum
197 Rabu , 8 Juli 2015 Miratika 115040201111225 HPT
198 Kamis , 9 Juli 2015 Karisma Aditya Wardani 115040201111232 HPT
199 Kamis , 9 Juli 2015 Kafif Andani 115040213111016 HPT
200 Jumat , 10 Juli 2015 Haniatur Rochifah 115040200111111 HPT
201 Jumat , 10 Juli 2015 Adihitiyo 0810440172 SE
202 Jumat , 10 Juli 2015 Muhammad Zul Mazwan 115040101111067 SE
203 Jumat , 10 Juli 2015 M Rizal Maula Rifada 115040101111056 SE
204 Jumat , 10 Juli 2015 Fita Fitriatul Wahidah 115040201111336 HPT
205 Jumat , 10 Juli 2015 Isa Apri Adi 105040200111053 BP/Fistum
206 Senen , 13 Juli 2015 Putri Dwi Oktaviana 115040200111071 TANAH
Senen , 13 Juli 2015 Ali Mahmudin 0810483023 TANAH
207 Senen , 13 Juli 2015 Adiyat Augusty 105040100111022 SE
208 Senen , 13 Juli 2015 Ken Shavira Parasayu 11504020111253 TANAH
209 Senen , 13 Juli 2015 Krisna Bagus Prabowo 11504020111192 TANAH
210 Senen , 13 Juli 2015 Aisah 0810443028 SE
211 Senen , 13 Juli 2015 Faris Fikardian Pratama 115040201111029 BP/Fistum
212 Senen , 13 Juli 2015 Mukti Budi Waluyo 115040201111206 HPT
213 Senen , 13 Juli 2015 Yosi Charinasari 115040201111188 HPT
214 Senen , 13 Juli 2015 Muhammad Tohar Aminudin 0810483037 TANAH
215 Selasa , 14 Juli 2015 Rima Quraini Rachmawati Purnomo 115040200111196 HPT
216 Selasa , 14 Juli 2015 Rayza Chairuddin 0810480077 HPT
217 Selasa , 14 Juli 2015 Vivin Tri Kurnisari 115040201111150 TANAH
218 Selasa , 14 Juli 2015 Devy Kumalasari 115040214111026 HPT
219 Selasa , 14 Juli 2015 Vini Nurroyani 115040201111298 HPT
220 Selasa , 14 Juli 2015 Chusnul Fuadah 115040201111228 HPT
221 Selasa , 14 Juli 2015 Joko Pilianto 115040213111043 HPT
Rabu , 15 Juli 2015 Frelyta ainuz zahro 115040201111290 HPT
222 Kamis , 23 Juli 2015 Moch Ikbal Sholehudin 115040201111269 HPT
223 Kamis , 23 Juli 2015 Arum Yuli Kristanti 115040201111307 HPT
224 Kamis , 23 Juli 2015 Helmi Rizqullah 115040201111020 BP/SDL
225 Kamis , 23 Juli 2015 Abdullah mujahid
226 Jumat , 24 Juli 2015 Zulfikar Rizky Perdana 105040200111032 TANAH
227 Jumat , 24 Juli 2015 Tommy Kurniawan Subianto 105040207111016 TANAH
228 Jumat , 24 Juli 2015 Sulistiyono 115040201111286 HPT
229 Jumat , 24 Juli 2015 Mochamad Taufiqur Rochman 115040200111094 HPT
230 Senin , 27 Juli 2015 A Firman Yuniarda 115040200111041 TANAH
231 Senin , 27 Juli 2015 Lusi Nurhayati Tamba 115040200111113 TANAH
232 Senin , 27 Juli 2015 Devina Cinantya Anindita 115040201111053 BP/SDL
233 Senin , 27 Juli 2015 Erviani Marlitasari 115040201111238 HPT
234 Senin , 27 Juli 2015 Farah Nabila 115040207111036 HPT
235 Senin , 27 Juli 2015 Dwi Ratnasari 115040207111011 TANAH
236 Senin , 27 Juli 2015 Wahyu Nita Pratiwi 115040201111181 BP/PT
237 Senin , 27 Juli 2015 Cyntia Yolanda Apriscia 115040201111027 BP/SDL
Annisaul Mahbubah 0810443003 SE
238 Selasa , 28 Juli 2015 Hendrawan Sulaksono 0810443037 SE
239 Selasa , 28 Juli 2015 Muhamad Fadli Dwi Putra 11504020111231 BP/Fistum
240 Selasa , 28 Juli 2015 Dika Chimatul Janah 115040201111090 BP/SDL
241 Rabu , 29 Juli 2015 Amalia Hanum 115040101111118 SE
242 Rabu , 29 Juli 2015 Vindra Dian Permata 115040201111054 TANAH
243 Rabu , 29 Juli 2015 Feldiantoro 115040207113006 SE
244 Rabu , 29 Juli 2015 Faiz Tyas Setiama 105040207111026 BP/SDL
245 Rabu , 29 Juli 2015 Dhenys Bagus Nugroho 105040207111022 BP/SDL
246 Rabu , 29 Juli 2015 Dicky Pratama Akhmadiartha 105040100111074 SE
247 Rabu , 29 Juli 2015 Satria Yudha Hartana 115040107113007 SE
248 Rabu , 29 Juli 2015 Christina Anzelia Simorangkir 115040201111277 BP/SDL
249 Rabu , 29 Juli 2015 Desrie Emilia Berliana Manurung 115040200111128 BP/SDL
250 Rabu , 29 Juli 2015 Ika Nursa’adah 115040213111009 BP/PT
251 Kamis , 30 Juli 2015 Mita Anggraeni 115040201111057 BP/PT
252 Kamis , 30 Juli 2015 Titis Kartikasari 115040200111070 HPT
253 Kamis , 30 Juli 2015 Ani Farida 115040101111092 SE
254 Kamis , 30 Juli 2015 Liani Juvita 105040213111003 HPT
255 Kamis , 30 Juli 2015 Ciptono Christian Hutabarat 115040200111022 TANAH
256 Kamis , 30 Juli 2015 Sinta Asa Karsalina 115040201111309 HPT
257 Jumat , 31 Juli 2015 Devi Nur’ani Azizah 115040201111215 TANAH
258 Jumat , 31 Juli 2015 Citra Amelia Rachadani 105040100111001 SE
259 Jumat , 31 Juli 2015 Ayu Sulistya Kusumaningtyas 115040201111013 TANAH
260 Jumat , 31 Juli 2015 Arifatul Fitriyah 115040201111197 BP/PT
261 Jumat , 31 Juli 2015 Muhammad Ikhsan Effendi 115040201111107 TANAH
262 Jumat , 31 Juli 2015 Ike Novitasari 115040201111084 TANAH
263 Jumat , 31 Juli 2015 Nadya Febrianti 115040101111113 SE
264 Jumat , 31 Juli 2015 Destyarini Puspitasari 115040201111114 BP/SDL
265 Jumat , 31 Juli 2015 Erwansyah Budi Raharjo 115040200111124 BP/SDL
266 Jumat , 31 Juli 2015 Puguh Pribadi 115040200111143 BP/SDL
267 Jumat , 31 Juli 2015 Kresna Eko Pambudi 115040200111061 TANAH
268 Jumat , 31 Juli 2015 Agustia Afifuddin 115040200111132 BP/SDL
269 Senen , 3 Agustus 2015 Farida Setia 115040100111048 SE
270 Senen , 3 Agustus 2015 Herlina Ike Agustiningsari 115040100111088 SE
271 Senen , 3 Agustus 2015 Chika Arni Agustika 115040101111073 SE
272 Senen , 3 Agustus 2015 Henni Sartika Sidauruk 115040200111152 SE
273 Senen , 3 Agustus 2015 Rahmad agus Utomo 0910440177 SE
274 Senen , 3 Agustus 2015 Nurul Farida 115040213111049 TANAH
275 Senen , 3 Agustus 2015 Muhammad Khoirul Anwar 115040213111005 TANAH
276 Senen , 3 Agustus 2015 Yunita Dian Nurwinda 115040213111042 TANAH
277 Selasa , 4 Agustus 2015 Arum Agustin Margareta 115040101111209 SE
278 Selasa , 4 Agustus 2015 Dias Anggarsari 115040201111076 BP/Agro
279 Selasa , 4 Agustus 2015 Yulita ningtias 115040201111323 TANAH
280 Selasa , 4 Agustus 2015 Bara Berlianto 115040100111164 SE
281 Selasa , 4 Agustus 2015 Jhon Chan Van 115040100111163 SE
282 Selasa , 4 Agustus 2015 Nur Afifah 115040200111133 BP/PT
283 Selasa , 4 Agustus 2015 Muhammad Nawab Al Hasan 115040201111122 HPT
284 Selasa , 4 Agustus 2015 Maria Tioria Manurung 115040201111349 TANAH
285 Rabu , 5 Agustus 2015 Muhammad Andif Hidayatullah 115040100111078 SE
286 Rabu , 5 Agustus 2015 Luhur Herlambang 115040107113011 SE
287 Rabu , 5 Agustus 2015 Marshella Yashinta Dewantri 115040213113002 BP/SDL
288 Rabu , 5 Agustus 2015 Eny Setyowati 115040113113001 SE
289 Rabu , 5 Agustus 2015 Aisyah Mandasari 115040100111189 SE
290 Rabu , 5 Agustus 2015 Ratri Maulani 0910440304 SE
291 Rabu , 5 Agustus 2015 Elva Rahmat Widjaya 0910440271 SE
292 Rabu , 5 Agustus 2015 Lutfi Anwar 0910440287 SE
293 Rabu , 5 Agustus 2015 Dwija Saputra 0910440061 SE
294 Rabu , 5 Agustus 2015 Reza Mahendra 15040200111141 BP/SDL
295 Kamis , 6 Agustus 2015 Sekar Pandanarum 115040100111145 SE
296 Jumat , 7 Agustus 2015 Catur Anggi Mahargyarini 115040100111035 SE
297 Jumat , 7 Agustus 2015 Aprilia Fendi A SE
298 Jumat , 7 Agustus 2015 Nita Ika Ariani 115040101111160 SE
299 Jumat , 7 Agustus 2015 Devi Sri Warjani 115040101111091 SE
300 Jumat , 7 Agustus 2015 Harli Fitria Dini 115040101111018 SE
301 Jumat , 7 Agustus 2015 Aminatus Sholikah 115040213111035 BP/PT
302 Jumat , 7 Agustus 2015 Rifki Abrar 115040100111053 SE
303 Jumat , 7 Agustus 2015 Imam Taufik 115040107113013 SE
304 Jumat , 7 Agustus 2015 Mega Pristian N 115040107113014 SE
305 Jumat , 7 Agustus 2015 Akbar Arif S 115040107113004 SE
306 Jumat , 7 Agustus 2015 Krenawati Imansari 115040101111005 SE
307 Jumat , 7 Agustus 2015 Ardita Yani Kartika 0910440028 SE
308 Jumat , 7 Agustus 2015 Agiztaineznindiaziza 115040100111031 SE
309 Jumat , 7 Agustus 2015 Fergita Wahyu Pratiwi 115040101111080 SE
310 Jumat , 7 Agustus 2015 Fifi Nur Fibriyani 115040101111096 SE
311 Jumat , 7 Agustus 2015 Patricia Restanancy 115040201111338 BP/SDL
312 Senen , 10 Agustus 2015 Senen , 10 Agustus 2015 Senen , 10 Agustus 2015 Senen , 10 Agustus 2015
313 Senen , 10 Agustus 2015 Yuni Basuki 115040100111045 SE/Komunikasi
314 Senen , 10 Agustus 2015 Daniel Fredy Pramantha 0910480033 TANAH
315 Senen , 10 Agustus 2015 Novia Dwirani 11504020111217 HPT
316 Senen , 10 Agustus 2015 Brikaryana 115040201111222 HPT
317 Senen , 10 Agustus 2015 Fitria Ariani Rahayu 0910480070 HPT
318 Selasa , 11 Agustus 2015 Desy Suma W I 105040101111061 SE
319 Selasa , 11 Agustus 2015 Aditya Satriya Y
320 Rabu , 12 Agustus 2015 Amirul Ghofar 115040200111048 BP/PT
321 Rabu , 12 Agustus 2015 Amalia Afal Lubis 115040201111180 TANAH
322 Rabu , 12 Agustus 2015 Siti Hasanah 115040101111221 SE
323 Rabu , 12 Agustus 2015 Sinta Juwita Ika Minasari 11504020111065 HPT
324 Rabu , 12 Agustus 2015 Setia Murni Sidabutar 115040200111121 HPT
325 Rabu , 12 Agustus 2015 Mega Lazuardini Wulandari 115040200111144 HPT
326 Rabu , 12 Agustus 2015 Hendrik Arda Damanik 0810480166 HPT
327 Rabu , 12 Agustus 2015 Hendro Trihatmojo 09104830101 BP/PT
328 Rabu , 12 Agustus 2015 Reda Lara Aliffia 11504020011012 HPT
329 Kamis , 13 Agustus 2015 Fanita Wdyah Alviana 115040200111044 HPT
330 Kamis , 13 Agustus 2015 Fifi Agustina Sutrisno 105040100111040 SE
331 Kamis , 13 Agustus 2015 Dita Marcilia 105040100111081 SE
332 Kamis , 13 Agustus 2015 Lupi Kurniasari 115040101111072 SE
333 Kamis , 13 Agustus 2015 Rendik Dwi Oktaviyanto 105040200111199 TANAH
334 Kamis , 13 Agustus 2015 Putri Nawang Wulan wahyuharminingrum 115040200111178 BP/PT
335 Jumat , 14 Agustus 2015 Sylvia Rachmadhani 105040200111105 BP/PT
336 Jumat , 14 Agustus 2015 Nurul Istiqomah 115040200111129 TANAH
337 Jumat , 14 Agustus 2015 Tiar Eka Ariestantia 115040200111130 HPT
338 Jumat , 14 Agustus 2015 Rinanda Ayu Wardhani 115040101111171 SE
339 Jumat , 14 Agustus 2015 Luqman Hakim 11504010111084 SE
340 Jumat , 14 Agustus 2015 Risa Puspita Aprilia 11504010703015 SE
341 Jumat , 14 Agustus 2015 Alvionita Presmanasari 115040107113010 SE
342 Jumat , 14 Agustus 2015 Cahyo Luqmantoro 115040200111102 BP/PT
343 Jumat , 14 Agustus 2015 Bergas Redityo 115040201111251 HPT
344 Jumat , 14 Agustus 2015 Mochmamad Arif Hidayatulah 115040201111200 HPT
345 Jumat , 14 Agustus 2015 Ade Cindy Junandha Purwati 115040107113005 SE
346 Selasa, 18 Agustus 2015 Dewi Nur Aisyah 115040100111037 SE
347 Selasa, 18 Agustus 2015 Siti Humaidah 115040101111123 SE
348 Selasa, 18 Agustus 2015 Delvi Violita Ekowati 115040201111173 TANAH
349 Selasa, 18 Agustus 2015 Nurhadi 115040201111172 TANAH
350 Selasa, 18 Agustus 2015 Septi Nuning Kumalasari 115040201111168 BP/SDL
351 Selasa, 18 Agustus 2015 Etty Wahyuningsih 115040200111091 BP/SDL
352 Selasa, 18 Agustus 2015 Ezza Putra Fahmi 115040101111183 SE
353 Selasa, 18 Agustus 2015 Moch Illafi Singgah 115040200111092 BP/PT
354 Selasa, 18 Agustus 2015 Bogie Wardana Satriyonegoro 0810440035 SE
355 Rabu , 19 Agustus 2015 Rosalina Nisa Aminata 10504010111114 SE
356 Rabu , 19 Agustus 2015 Galang Bumi Panara 0810483063 TANAH
357 Rabu , 19 Agustus 2015 Semeru Nusabakti 105040203111018 TANAH
358 Kamis , 20 Agustus 2015 Realita Deka Anindya Putri 115040200111110 HPT
359 Kamis , 20 Agustus 2015 Dyan Kusumaning Ayu 115040200111115 BP/PT
360 Kamis , 20 Agustus 2015 Herry Pratama Putra 105040207111003 BP/Fistum
361 Kamis , 20 Agustus 2015 Innez Candri Gilang Purnama 115040201111044 BP/PT
362 Kamis , 20 Agustus 2015 Anggraeni Purwanti 115040101111088 SE
363 Kamis , 20 Agustus 2015 Ramadhani Mahendra Kusuma 115040200111090 HPT
364 Jumat , 21 Agustus 2015 Afifah Endri Listyaningtyas 115040200111049 BP/Fistum
365 Jumat , 21 Agustus 2015 Siti Khofifatul Isriyah 115040101111204 SE
366 Jumat , 21 Agustus 2015 Listia Nur Afifi 115040201111038 BP/Fistum
367 Jumat , 21 Agustus 2015 Sauma Hunnadi Amin 0810480092 HPT
368 Jumat , 21 Agustus 2015 Taufik Daimunte 0710410039 BP/Agro
369 Senen, 24 Agustus 2015 Andar Kaneka Putra Bintara 0810480119 BP/SDL
370 Senen, 24 Agustus 2015 Ryan Martha Prabowo 0810480089 TANAH
371 Senen, 24 Agustus 2015 Intan Paramaditya 115040201111138 BP/SDL
372 Senen, 24 Agustus 2015 Nadia Ulfa Savitri 115040201111131 BP?SDL
373 Selasa, 25 Agustus 2015 Astry Wulandia Agriyanto 115040101111190 SE
374 Selasa, 25 Agustus 2015 Nurul Arum Dewi 115040101111163 SE
375 Selasa, 25 Agustus 2015 John Pratama Bancin 105040200111036 BP/SDL
376 Selasa, 25 Agustus 2015 Bagus Andrianto 115040207111014 TANAH
377 Selasa, 25 Agustus 2015 Arfian Alfian 115040200111084 TANAH
378 Selasa, 25 Agustus 2015 Siti Rokhmawaty Febrian 105040200111046 TANAH
379 Rabu, 26 Agustus 2015 Sendi Puspa Sari 115040201111252 TANAH
380 Rabu, 26 Agustus 2015 Welly Setyawan 135040209111001 BP/SDL
381 Rabu, 26 Agustus 2015 Lia Firmania 115040101111130 SE
382 Rabu, 26 Agustus 2015 Liya Narokah 115040113111008 SE
383 Rabu, 26 Agustus 2015 Eni Martaningrum 115040101111132 SE
384 Rabu, 26 Agustus 2015 Senator Sion Ginting 11504020111116 TANAH
385 Rabu, 26 Agustus 2015 Sistyarahma Ayundasari 0810440277 SE
386 Rabu, 26 Agustus 2015 Mia Rajib Wijayanti 115040201111203 BP/SDL
387 Rabu, 26 Agustus 2015 Andik Rosyadi 0810443031 SE
388 Rabu, 26 Agustus 2015 Baharuddin Yusuf 115040207111025 TANAH
389 Rabu, 26 Agustus 2015 Mirza ‘Athifur Rahman 0810443042 SE
390 Kamis , 27 Agustus 2015 Wahyu Prasetyo 115040107113002 SE
391 Kamis , 27 Agustus 2015 Shinta 115040207113004 BP/SDL
392 Jumat , 28 Agustus 2015 Alif Haidir Adana 115040101111202 SE
393 Jumat , 28 Agustus 2015 Agung Dwi Prasetyo 115040107111018 SE
394 Jumat , 28 Agustus 2015 Septian Arie Putra 105040101111072 SE
395 Senen , 31 Agustus 2015 Julian Pratama Hari Putra 115040201111008 BP/SDL
396 Selasa , 1 September 2015 Nadia Fatmayanti 115040201111174 BP/Fistum
397 Selasa , 1 September 2015 Irsanty Nadya Isnasa 115040201111263 BP/PT
398 Selasa , 1 September 2015 RR Myristica Ayu A SE
399 Rabu , 2 September 2015 Naning Kurnia Sari 115040201111211 TANAH
400 Kamis , 3 September 2015 Binti Nur Aisah 115040213111023 BP/PT
401 Kamis , 3 September 2015 Asep Imam Ginanjar 105040200111162 TANAH
402 Jumat , 4 September 2015 Adisti Zahrotul Pradesta 115040201111317 BP/Fistum
403 Jumat , 4 September 2015 Diajeng Indah Nastiti 115040201111091 HPT
404 Jumat , 4 September 2015 Derra Marhaendar Mayang 115040201111242 HPT
405 Senen , 7 September 2015 Riza Anissatul fitriana 115040201111254 BP/PT
406 Senen , 7 September 2015 Nur Atikah Putri Ardi 105040203111001 BP/PT
407 Senen , 7 September 2015 Mulyasari galuh Pradini 11504010111018 SE
408 Senen , 7 September 2015 Novita Inka Sari Wahyudi 115040201111019 BP/SDL
409 Senen , 7 September 2015 Riska Dian Novianti 115040101111037 SE
410 Selasa , 8 September 2015 Yoas Marc Pamungkas 115040101111156 SE
411 Selasa , 8 September 2015 Anwar Yasin Efendi 115040201111300 TANAH
412 Selasa , 8 September 2015 Betha Wahyuningtyas 115040200111075 BP/SDL
413 Selasa , 8 September 2015 Nimas Ayu Kinashi 115030201111157 BP/PT
414 Selasa , 8 September 2015 Falaq Fazarudhin 115040100111016 SE
415 Selasa , 8 September 2015 Yochi Surya Pratama 115040100111137 SE
416 Selasa , 8 September 2015 Erningtyas Widyaswari 105040201111044 BP/SDL
417 Selasa , 8 September 2015 Rizal Manggala Rian Fauzi 115040201111102 HPT
418 Rabu , 9 September 2015 Destalia Lanny Rachmawati 115040302222045 BP/Fistum
419 Rabu , 9 September 2015 Alexander Sabaraja Nainggolan 105040200111167 BP/Fistum
420 Rabu , 9 September 2015 Ardiani Husaidilla 105040201111041 BP/SDL
421 Kamis , 10 September 2015 Muhammad Hitori 105040200111050 TANAH
422 Kamis , 10 September 2015 Nikmatul Mabruroh 115040101111049 SE
423 Kamis , 10 September 2015 Sari Riana 115040101111030 SE
424 Kamis , 10 September 2015 Nanang Wahyu Prajaka 115040200111163 BP/PT
425 Senen , 14 September 2015 Andi Mudjianto 115040100111123 SE
426 Senen , 14 September 2015 Lucky Muliawan 115040201111009 TANAH
427 Senen , 14 September 2015 Ahsanul Falah Annas Setya 115040200111063 BP/SDL
428 Senen , 14 September 2015 Hermin Yuliati 115040101111161 SE
429 Senen , 14 September 2015 Khirnova Mastria 115040101111059 SE
430 Selasa , 15 September 2015 Brilliantin Nisaa 115040201111015 BP/SDL
431 Selasa , 15 September 2015 Ajeng Widakusuma Dewanti 115040201111093 TANAH
432 Selasa , 15 September 2015 Devita Aprilia Wati 115040200111016 BP/PT
433 Selasa , 15 September 2015 Erwin Priambudi 115040207111020 BP/SDL
434 Selasa , 15 September 2015 Bian Satya Perdana 115040220111039 HPT
435 Rabu , 16 September 2015 Ary Romadhona 105040100111007 SE
436 Rabu , 16 September 2015 Hamigian Shofi Kharisma 115040101111158 SE
437 Rabu , 16 September 2015 Putreri Isa’I 115040200111026 TANAH
438 Rabu , 16 September 2015 Dwi Derma Solihqin 115040100111173 SE
439 Jumat , 18 September 2015 Moh Arik Wibowo 115040213111015 BP/SDL
440 Jumat , 18 September 2015 Aziz Sholeh 115040213111037 BP/PT
441 Jumat , 18 September 2015 Aris Nikmatul Widiana 115040201113003 BP/SDL
442 Jumat , 18 September 2015 Riza Fitriani 115040207113007 BP/SDL
443 Jumat , 18 September 2015 Nedha 115040201113002 BP/PT
444 Senen, 21 September 2015 Devi Mira Kusuma 125040209111001 BP/PT
445 Senen, 21 September 2015 Anugerah Wibishanna 115040100111060 SE
446 Selasa, 22 September 2015 Sigit Budi Prasetyo 115040201111061 BP/Fistum
447 Selasa, 22 September 2015 Muhamad Azhim El Fitroh 115040307113003 BP/SDL
448 Selasa, 22 September 2015 Annisaa Rahmawati 115040201111063 BP/PT
449 Selasa, 22 September 2015 Moch Shofarul Khoir 105040203111003 BP/SDL
450 Selasa, 22 September 2015 Nur Alfullaila 105040204111006 BP/SDL
451 Selasa, 22 September 2015 Kezia Febrina Emeralda 115040100111113 SE
452 Selasa, 22 September 2015 Hendra Simarmata 11504020011179 BP/SDL
453 Selasa, 22 September 2015 Sanindya Rivalianti 115040200111032 TANAH
454 Selasa, 22 September 2015 Rusyda Dini Utami 115040200111005 TANAH
455 Senen, 21 September 2015 Suredi Alhuda 135040209111002 BP/SDL
456 Rabu , 23 September 2015 Atik Winarsih 115040201111257 BP/PT
457 Rabu , 23 September 2015 Dian Prabawati 115040201111068 BP/PT
458 Rabu , 23 September 2015 Intan Dwi Putri Warastuti 115040202222069 BP/PT
459 Rabu , 23 September 2015 Bimo Jetta Pramono 115040101111189 SE
460 Rabu , 23 September 2015 Riskyhanti Octriviana 115040201111287 BP / PT
461 Rabu , 23 September 2015 Bahruddin Asshofi 115040101111098 SE
462 Rabu , 23 September 2015 Ririn Ingriani Bergita 115040100111184 SE

2015
09.03

Skripsi Agribisnis ” Peran program desa mandiri pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan ( kasus di desa pangkatrejo , kecamatan sugio, kabupaten Lamongan ) ”

SKR-FP-Sosek -2015-34

Endah Nursasi

105040101111054

Peran program desa mandiri pangan dalam meningkatkan ketahanan pangan ( kasus di desa pangkatrejo , kecamatan sugio,

kabupaten Lamongan )

Agribisnis

Komunikasi dan pemberdayaan masyarakat

Prof Dr Ir Sugiyanto MS

Prof Dr Ir Kliwon Hidayat MS